Zwiń menu

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Między trwałością a zmianą w edukacji”, Kielce, 10-11 października 2013 r.

Dodano: 2013-10-20 07:00:00


Jolanta Wilsz w sesji plenarnej (część druga) wygłosiła referat zatytułowany:
Implikacje przemian na rynku pracy dla edukacji.

W czasie konferencji doszło do spotkania – utrwalonego na zdjęciu drugim Jolanty Wilsz z panem prof. zw. dr hab. Tadeuszem Pilchem, który był recenzentem pierwszej książki Jolanty Wilsz dotyczącej zagadnień pedagogicznych.

Informacja o Jolancie Wilsz w "Gazecie" ukraińskiej

Dodano: 2013-10-11 10:08:00

W „Gazecie Pedagogicznej” No (228), sierpień 2013 wydanej w Kijowie, w artykule zatytułowanym Twórcze współdziałanie dwóch akademii (tytuł w oryginale: ТВОРЧА ВЗАЄМОДІЯ ДВОХ АКАДЕМІЙ) – chodzi o Polską Akademię Nauk i Narodową Akademię Nauk Pedagogicznych Ukrainy – zamieszczone zostało zdjęcie Jolanty Wilsz, która jest członkiem tej akademii oraz informacja na jej temat w języku ukraińskim.

Pierwsze zajęcia ze studentami Pedagogiki Pracy i Ekonomii w Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie w dniach 28 i 29 września 2013 r.

Dodano: 2013-10-01 10:01:00

W

V Forum Naukowe „Polska – Ukraina”, nt. „Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscyplin”

Dodano: 2013-09-26 10:41:00

Kraków 24- 26 września 2013 r.

Jolanta Wilsz w sesji 1 – Interdyscyplinarność pedagogiki: zagadnienia ogólne i ujęcia filozoficzne, wygłosiła referat zatytułowany: Implikacje dla człowieka i pedagogiki wynikające z rozwoju nauki i procesów globalizacyjnych spowodowanych paradygmatem systemowym.

Sekcji przewodniczyli: Pani prof. Natalia Bidjuk, Pan prof. Maciej Tanaś i Jolanta Wilsz.

V Konferencja Naukowa "Dylematy współczesnego rynku pracy"

Dodano: 2013-09-19 10:32:00

Udział w V Konferencji Naukowej "Dylematy współczesnego rynku pracy"organizowanej przez Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pod Honorowym  Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Prof. zw. dr hab. Leszka Żabińskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie oraz Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 16–18. 09.2013 r., Targanice – Hotel "Kocierz".

Jolanta Wilsz w I sesji plenarnej – Rynek – Zagadnienia ekonomiczne i społeczne, wygłosiła referat zatytułowany: Implikacje globalizacji dla rynku pracy. Przewodniczącym tej sesji był Pan prof. zw. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski.