Zwiń menu

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: Elity społeczne i ich rola we współczesnym zcyfryzowanym świecie. Zakopane, 7-9 listopada 2018 roku.

Dodano: 2018-11-20 12:57:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „CYBERNETYKA, GEOPOLITYKA – DZIEDZINY «ZAKAZANE», ALE BEZWZGLĘDNIE WSKAZANE DLA ELIT”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rzeszów, 24-26 września 2018 r.

Dodano: 2018-11-20 12:45:00

Organizator konferencji: Uniwersytet Rzeszowski.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „UMIEJĘTNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ UCZNIÓW, JAKO WARUNEK ICH EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na KONFERENCJI „Wzrost Gospodarczy – Rynek Pracy – Innowacyjność Gospodarki – Źródła ożywienia gospodarczego 10 lat po światowym kryzysie finansowym”, Łódź 28-29 czerwca 2018 rok.

Dodano: 2018-11-20 12:35:00

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki i Narodowy Bank Polski.

 

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „PIENIĄDZ, JAKO JEDNA Z POSTACI MOCY SOCJOLOGICZNEJ”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI nt. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE, TECHNIKA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA, Częstochowa 14-15 czerwiec 2018 rok.

Dodano: 2018-11-20 12:20:00

Organizator konferencji: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „ZACHOWANIA JEDNOSTKI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE DOZNAWANYCH EMOCJI – UJĘCIE CYBERNETYCZNE”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poradnictwo na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu w zróżnicowanym świecie”. Wrocław 24-25 maja 2018 rok.

Dodano: 2018-11-20 12:08:00

Organizator konferencji: Katedra UNESCO Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski).
Konferencja została zorganizowana z okazji inauguracji działań międzynarodowej sieci współpracy UNITWIN NETWORK „Life designing interventions (counseling, guidance, education) for decent work and sustainable development”, skupiającej 17 uniwersytetów z całego świata.

 

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „IMPLIKACJE KONCECJI STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI DLA PORADNICTWA ZAWODOWEGO”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BEZPIE-CZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”, „Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wieku”. Giżycko 25-27 kwietnia 2018 roku.

Dodano: 2018-11-20 11:35:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „ZDROWIE PSYCHICZNE W KONTEKŚCIE PROCESÓW SAMOREGULACJI – UJĘCIE CYBERNETYCZNE”.

UDZIAŁ Jolanty Wilsz w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA POKOJU, pod hasłem: KULTURA DIALOGU. DIALOG W KULTURZE. GALINY, 21-23 lutego 2017 roku „Pałac i Folwark Galiny”.

Dodano: 2018-02-28 08:19:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „INFORMACYJNE ASPEKTY DIALOGU – UJĘCIE CYBERNETYCZNE”.

Spotkanie sprawozdawcze KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Dodano: 2017-12-22 11:16:00
W dniu 15 grudnia 2017 roku w Katowicach w auli Regionalnej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie sprawozdawcze KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH  i spotkanie sprawozdawczo-wyborcze STOWARZYSZENIA WSPIERANIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO oraz spotkanie opłatkowe dla członków i sympatyków tych stowarzyszeń.

Jolanta Wilsz, będąca członkiem STOWARZYSZENIA WSPIERANIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, uczestniczyła w tych spotkaniach.

Udział Jolanty Wilsz w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: „Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa”, Zakopane 15-17 listopada 2017 r.

Dodano: 2017-12-13 08:37:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: "UWARUNKOWANIA PROSPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ ELIT - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE".

MEETING PATRIOTYCZNO-GOSPODARCZY

Dodano: 2017-11-14 08:51:00
MEETING  PATRIOTYCZNO-GOSPODARCZY
 
W dniu 8 listopada 2017 roku Jolanta Wilsz uczestniczyła w „MEETINGU PATRIOTYCZNO-GOSPODARCZYM” zorganizowanym dla upamiętnienia 200 rocznicy śmierci TADEUSZ KOŚCIUSZKI oraz z okazji ŚWIĘTA NIEODLEGŁOŚCI.
 
ORGANIZATORZY UROCZYSTOŚCI:
• płk Tadeusz Koczkowski – prezes Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego;
• gen. dr Stanisław F. Woźniak – prezes Zarządu Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ;
• ppłk Piotr Sokal – kierownik Klubu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.