Zwiń menu

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na I Międzynarodowym Kongresie Psychologii Stosowanej, „Globalne problemy sfery psychicznej człowieka”. Jastrzębie Zdrój 12–13 września 2019 roku.

Dodano: 2019-09-15 19:27:00

Organizator Kongresu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „MOŻLIWOŚCI PSYCHOLOGII JAKO NAUKI EMPIRYCZNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW JEDNOSTKI”.

ARTYKUŁ, na którym oparłam wystąpienie na tej konferencji, zatytułowany jest „Możliwości psychologii jako nauki empirycznej w zakresie rozwiązywania problemów jednostki”, został on zamieszczony na stronie internetowej: http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pod numerem 54.
Artykuł ten został oddany do druku w publikacji pokonferencyjnej wydawanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowym Kongresie Profesjologicznym PROFESJOLOGIA I ERGONOMIA W KONTEKŚCIE NAUK O PRACY. Zielona Góra, 10-11 czerwca 2019 roku.

Dodano: 2019-06-30 16:57:00

Organizator Kongresu: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „KAPITAŁ LUDZKI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI PRACOWNIKÓW”.

ARTYKUŁ, na którym oparłam wystąpienie na tej konferencji, ukaże się w 2019 roku w czasopiśmie „Problemy Profesjologii”, poświęconym problemom rozwoju zawodowego człowieka.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na Konferencji Naukowej nt. „Formalno-prawne i społeczno-etyczne aspekty związków nieformalnych”. Radom 18 maja 2019 roku.

Dodano: 2019-05-20 12:27:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZWIĄZKÓW – UJĘCIE CYBERNETYCZNE”.

WYSTĄPIENIA Jolanty Wilsz na XX Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „Aktualne problemy oświaty wyższej: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne”. Miasto Bar (Ukraina), 15-17 kwietnia 2019 roku.

Dodano: 2019-04-19 16:58:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna im. Michaiła Gruszewskiego.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz na sesji plenarnej: „AKTYWNOŚĆ SAMOROZWOJOWA JEDNOSTKI W KONTEKŚCIE WARTOŚCI JEJ STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI”.

Tytuł dwóch wystąpień Jolanty Wilsz przed grupami studentów różnych specjalności: „WYKORZYSTANIE KONCEPCJI STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019 „Interdy-scyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin, 23-24 marca 2019 roku

Dodano: 2019-04-04 11:06:00

Organizator konferencji: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „CYBERNETYKA KLUCZEM DO INTERDYSCYPLINARNOŚCI”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA, „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia w stulecie odzyskania niepodległości”. Toruń, 5-7 grudnia 2018 roku.

Dodano: 2019-04-04 10:43:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Wykorzystanie cybernetycznej teorii systemów autonomicznych do rozwiązywania problemów dotyczących Bezpieczeństwa jednostki”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: Elity społeczne i ich rola we współczesnym zcyfryzowanym świecie. Zakopane, 7-9 listopada 2018 roku.

Dodano: 2018-11-20 12:57:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „CYBERNETYKA, GEOPOLITYKA – DZIEDZINY «ZAKAZANE», ALE BEZWZGLĘDNIE WSKAZANE DLA ELIT”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rzeszów, 24-26 września 2018 r.

Dodano: 2018-11-20 12:45:00

Organizator konferencji: Uniwersytet Rzeszowski.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „UMIEJĘTNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI PRZEZ UCZNIÓW, JAKO WARUNEK ICH EFEKTYWNEGO FUNKCJONOWANIA”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na KONFERENCJI „Wzrost Gospodarczy – Rynek Pracy – Innowacyjność Gospodarki – Źródła ożywienia gospodarczego 10 lat po światowym kryzysie finansowym”, Łódź 28-29 czerwca 2018 rok.

Dodano: 2018-11-20 12:35:00

Organizatorzy: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki i Narodowy Bank Polski.

 

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „PIENIĄDZ, JAKO JEDNA Z POSTACI MOCY SOCJOLOGICZNEJ”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI nt. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE, TECHNIKA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA, Częstochowa 14-15 czerwiec 2018 rok.

Dodano: 2018-11-20 12:20:00

Organizator konferencji: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie i Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „ZACHOWANIA JEDNOSTKI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA W KONTEKŚCIE DOZNAWANYCH EMOCJI – UJĘCIE CYBERNETYCZNE”.