Zwiń menu

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa: „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia”, Toruń 4-6 grudnia 2019 roku.

Dodano: 2019-12-11 17:17:00

Organizator Kongresu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa ze względu na rodzaj odbieranych i przekazywanych oddziaływań – analiza cybernetyczna”.

ARTYKUŁ, na którym oparłam wystąpienie na tej konferencji, zatytułowany „Funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa ze względu na rodzaj odbieranych i przekazywanych oddziaływań – analiza cybernetyczna”, został zamieszczony na stronie internetowej: https://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pod numerem 56.
Artykuł ten został oddany do druku w publikacji pokonferencyjnej wydawanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej EDUKACJA ELIT XXI WIEKU, „Rola elit w kształtowaniu norm moralnych w przestrzeni publicznej”, Zakopane 06-08 listopada 2019 roku.

Dodano: 2019-12-11 17:09:00

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rzeszów 23–25 września 2019 roku.

Dodano: 2019-09-28 12:03:00

Organizator Konferencji: Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „ARGUMENTY UZASADNIAJĄCE KONIECZNOŚĆ NAUCZANIA CYBERNETYKI”.

ARTYKUŁ, na którym oparłam wystąpienie na tej konferencji pt. „Argumenty uzasadniające konieczność nauczania cybernetyki”, został opublikowany w Kwartalniku Naukowym nr 2(28)2019 „Edukacja – Technika – Informatyka”, red. W. Walat, W. Lib, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, s. 140-147.

Artykuł ten zamieściłam na stronie internetowej: https://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pod numerem 55.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

Udział Jolanty Wilsz w KONGRESIE EDUKACJI POZAFORMALNEJ (KEP). Warszawa 18-19 wrzesień 2019 rok.

Dodano: 2019-09-22 10:55:00

Organizator Kongresu: Polska Izba Firm Szkoleniowych

Miejsce Kongresu: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dzisiejsza multidyscyplinarna rzeczywistość według spirali rozwoju Clare W. Gravesa zmierza w kierunku tzw. TURKUSU, czyli perspektywy globalnej. Jest to trend nieodwracalny, dlatego podejście menedżerów do rozwiązywanych problemów powinno być podejściem całościowym, tzn. holistycznym, cybernetycznym, systemowym – na aspekt turkusowej organizacji XXI wieku, na Sesji Plenarnej Kongresu w dniu 19 września br. zwrócił uwagę pan profesor ANDRZEJ BLIKLE.

Warunkiem skutecznego rozwiązywania problemów przy takim podejściu jest znajomość cybernetyki, która (w przeciwieństwie do psychologii) dostarcza ścisłej naukowej wiedzy na temat człowieka, jego osobowości i zachodzących w nim wewnętrznych mechanizmów sterowniczych, będących procesami psychicznymi. Taka wiedza zawarta jest w wywodzącej się z cybernetyki PSYCHOCYBERNETYCE, będąca nauką o sterowaniu psychiką człowieka i SOCJOCYBERNETYCE zajmującej się sterowaniem społecznym – bazą teoretyczną obydwu tych dziedzin jest cybernetyczna teoria systemu autonomicznego – twórcy polskiej szkoły cybernetycznej profesora MARIANA MAZURA. O tym wielkim polskim uczonym nie słyszał żaden z przedsiębiorców, z którymi rozmawiałam w trakcie Kongresu.

Organizacja, która chce się rozwijać i być konkurencyjna musi wykorzystywać wymienione dziedziny cybernetyki i stosować prawa w nich opracowane do oddziaływań kierowanych przez menedżerów zarówno na własnych pracowników, a także partnerów, z którymi prowadzone są negocjacje.

Poważne negocjacje, szczególnie międzynarodowe, prowadzą menedżerowie zarządzający organizacją, strategie przez nich stosowane powinny być dostosowane do światowych stylów i trendów w zarządzaniu, które w coraz większym stopniu uwzględnią NASILENIE ZAGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH kierowanych między innymi przez infoagresorów w WOJNIE INFORMACYJNEJ, która stwarza obecnie jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, ale również dla wszelkiego rodzaju organizacji, a jej skutki mogą odbić się negatywnie na wszystkich dziedzinach ludzkiego życia a usunięcie ich może okazać się niezmiernie trudne.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na I Międzynarodowym Kongresie Psychologii Stosowanej, „Globalne problemy sfery psychicznej człowieka”. Jastrzębie Zdrój 12–13 września 2019 roku.

Dodano: 2019-09-15 19:27:00

Organizator Kongresu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „MOŻLIWOŚCI PSYCHOLOGII JAKO NAUKI EMPIRYCZNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW JEDNOSTKI”.

ARTYKUŁ, na którym oparłam wystąpienie na tej konferencji, zatytułowany jest „Możliwości psychologii jako nauki empirycznej w zakresie rozwiązywania problemów jednostki”, został on zamieszczony na stronie internetowej: http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pod numerem 54.
Artykuł ten został oddany do druku w publikacji pokonferencyjnej wydawanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowym Kongresie Profesjologicznym PROFESJOLOGIA I ERGONOMIA W KONTEKŚCIE NAUK O PRACY. Zielona Góra, 10-11 czerwca 2019 roku.

Dodano: 2019-06-30 16:57:00

Organizator Kongresu: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, Polskie Towarzystwo Profesjologiczne.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „KAPITAŁ LUDZKI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI PRACOWNIKÓW”.

ARTYKUŁ, na którym oparłam wystąpienie na tej konferencji, ukaże się w 2019 roku w czasopiśmie „Problemy Profesjologii”, poświęconym problemom rozwoju zawodowego człowieka.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na Konferencji Naukowej nt. „Formalno-prawne i społeczno-etyczne aspekty związków nieformalnych”. Radom 18 maja 2019 roku.

Dodano: 2019-05-20 12:27:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZWIĄZKÓW – UJĘCIE CYBERNETYCZNE”.

WYSTĄPIENIA Jolanty Wilsz na XX Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „Aktualne problemy oświaty wyższej: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne”. Miasto Bar (Ukraina), 15-17 kwietnia 2019 roku.

Dodano: 2019-04-19 16:58:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna im. Michaiła Gruszewskiego.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz na sesji plenarnej: „AKTYWNOŚĆ SAMOROZWOJOWA JEDNOSTKI W KONTEKŚCIE WARTOŚCI JEJ STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI”.

Tytuł dwóch wystąpień Jolanty Wilsz przed grupami studentów różnych specjalności: „WYKORZYSTANIE KONCEPCJI STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA W PRAKTYCE PEDAGOGICZNEJ”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019 „Interdy-scyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin, 23-24 marca 2019 roku

Dodano: 2019-04-04 11:06:00

Organizator konferencji: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „CYBERNETYKA KLUCZEM DO INTERDYSCYPLINARNOŚCI”.

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III MIĘDZYNARODOWYM KONGRESIE BEZPIECZEŃSTWA, „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia w stulecie odzyskania niepodległości”. Toruń, 5-7 grudnia 2018 roku.

Dodano: 2019-04-04 10:43:00

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Wykorzystanie cybernetycznej teorii systemów autonomicznych do rozwiązywania problemów dotyczących Bezpieczeństwa jednostki”.