Zwiń menu

W styczniu 2009 roku ukazała się monografia mojego autorstwa pt.: Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009, ss. 523.

Uzyskała ona pozytywne recenzje dwóch wybitnych specjalistów z pedagogiki pracy: Pana Profesora Tadeusza Nowackiego – twórcy pedagogiki pracy w Polsce oraz Pana Profesora Stefana M. Kwiatkowskiego przewodniczącego Zespołu Pedagogiki Pracy w Komitecie Nauk Pedagogicznych.

Pan Profesor Kwiatkowski z własnej inicjatywy opublikował recenzję mojej książki w "Pedagogice Pracy"´54/2009:


ciąg dalszy nastąpi