Zwiń menu

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Wspólnotowość a solidarność – główne problemy filozoficzne i społeczne”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 11 maja 2016 roku.

Dodano: 2016-05-11 18:00:00

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Wspólnotowość a solidarność – główne problemy filozoficzne i społeczne”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 11 maja 2016 roku.


Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „GŁÓWNE PROBLEMY JEDNOSTKI FUNKCJONUJĄCEJ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM W KONTEKŚCIE JEJ STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI”.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian" na temat: "Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności"

Dodano: 2016-04-26 16:00:00

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: "Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian" na temat: "Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności", która odbyła się w Bielsku-Białej 25-26 kwietnia 2016 roku.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: "UCZNIOWIE NADPOBUDLIWI - OSOBOWOŚĆ, ZACHOWANIA, POTRZEBY SPECJALNE".

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA: KULTURA POKOJU, NA TEMAT „WOJNA I POKÓJ – OD INTERPERSONALNEJ DO GLOBALNEJ PERSPEKTYWY”, „Pałac i Folwark Galiny”, Galiny, 17-19 lutego 2016.

Dodano: 2016-02-22 10:10:00

Organizator: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Działanie mechanizmu homeostatycznego człowieka w sytuacji zagrożenia”.

Spotkanie wigilijne członków KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH oraz STOWARZYSZENIA WSPIERANIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Dodano: 2016-01-21 08:29:00

Spotkanie wigilijne członków KRAJOWEGO STOWARZYSZENIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH oraz STOWARZYSZENIA WSPIERANIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2015 roku w Krajowej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

W trakcie oficjalnej części spotkania prezes obydwu stowarzyszeń pan pułkownik Tadeusz Koczkowski wręczył mi legitymację członkowską Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego i przypiął znaczek Stowarzyszenia.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się koncert kolęd i dawnych przebojów w wykonaniu solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.


OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH NT.: „PSYCHOPEDAGOGICZNE PROBLEMY EDUKACJI I FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA – TEORIA I PRAKTYKA”, Lublin, 26-27 listopada 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:28:00

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH NT.: „PSYCHOPEDAGOGICZNE PROBLEMY EDUKACJI I FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA – TEORIA I PRAKTYKA”, Lublin, 26-27 listopada 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Funkcjonowanie człowieka w procesie pracy w kontekście jego stałych indywidualnych cech osobowości”.


V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „EDUKACJA. W KRĘGU MOWY, JĘZYKA I KOMUNIKACJI”, Kielce, 9-10 października 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:27:00

V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „EDUKACJA. W KRĘGU MOWY, JĘZYKA I KOMUNIKACJI”, Kielce, 9-10 października 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Osobowościowe determinanty komunikowania się uczestników procesu edukacyjnego”.


XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Rzeszów, 22-23 wrzesień 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:25:00

XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Rzeszów, 22-23 wrzesień 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Intuicja jako czynnik sprzyjający trafności podejmowanych decyzji”.


VI KONFERENCJA NAUKOWA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, CENTRUM BADAŃ I STUDIÓW NAD RYNKIEM PRACY, NT.: „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY”, Targanice, 14 – 15 września 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:23:00

VI KONFERENCJA NAUKOWA UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, CENTRUM BADAŃ I STUDIÓW NAD RYNKIEM PRACY, NT.: „DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY”, Targanice, 14 15 września 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości podstawą systemowej teorii poradnictwa zawodowego”.


XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „JĘZYK I KULTURA” IM. SERGIEJA BURAGO, Kijów, 24 czerwca 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:22:00

XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „JĘZYK I KULTURA” IM. SERGIEJA BURAGO, Kijów, 24 czerwca 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Rola indywidualnych cech osobowości jednostki w kształtowaniu jej psychologicznej kultury”.


SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU PSYCHOLOGII IM. KOSTIUKA W NARODOWEJ AKADEMII NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY, Kijów, 23 czerwca 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:21:00

SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU PSYCHOLOGII IM. KOSTIUKA W NARODOWEJ AKADEMII NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY, Kijów, 23 czerwca 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości i jej wykorzystanie przy rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów funkcjonowania człowieka”.