Zwiń menu

Rozprawa doktorska pt.: Badanie udziału składowych sił w procesie wyciągania wytłoczek stalowych, ss. 167.

Recenzenci:

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Haś – Politechnika Łódzka [więcej]

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Marciniak – Politechnika Warszawska [więcej]

Prof. dr inż. Jerzy Kołakowski – Politechnika Częstochowska [więcej]

Stopień naukowy doktora nauk technicznych został nadany uchwałą Rady Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej w dniu 18 marca 1976 roku.