Zwiń menu

SPOTKANIE NOWOROCZNE OBCHODÓW DNIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH oraz WYSTAWA MALARSTWA Z OKAZJI WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Dodano: 2017-01-20 15:00:00

W dniu 20 stycznia 2017 roku uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym, obchodów Dnia Ochrony Informacji Niejawnych oraz w wystawie malarstwa z okazji wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

ZEBRANIE STOWARZYSZEŃ I SPOTKANIE WIGILIJNE

Dodano: 2016-12-10 22:00:00

W dniu 10 grudnia 2016 roku w Katowicach Jolanta Wilsz uczestniczyła w zebraniu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz w Spotkaniu Wigilijnym. 

Organizatorzy uroczystości: Krajowe Sowarzyszenie Ochrony informacji Niejawnych i Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

VI Konferencja Naukowa „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”, Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym.

Dodano: 2016-12-09 20:00:00

Wystąpienie Jolanty Wilsz na VI Konferencji Naukowej „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”, Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym, która odbyła się w WARSZAWIE, 8 – 9 grudnia.

Organizator konferencji: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „FUNKCJE STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI”.

WYSTAWY MALARSTWA INSPIROWANEGO PATRIOTYZMEM

Dodano: 2016-11-09 20:47:00

W dniu 9 listopada 2016 roku Jolanta Wilsz uczestniczyła w uroczystości otwarcia WYSTAWY MALARSTWA INSPIROWANEGO PATRIOTYZMEM zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się w Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Organizatorzy wystawy: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego;
- Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: EDUKACJA ELIT XXI WIEKU, „Kompetencyjne ujęcie elit społecznych”.

Dodano: 2016-10-21 20:34:00

Wystąpienie Jolanty Wilsz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: EDUKACJA ELIT XXI WIEKU, „Kompetencyjne ujęcie elit społecznych, która odbyła się w SZCZYRKU, 19-21 października 2016 r.

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI - KLUCZOWA KOMPETENCJA ELIT SPOŁECZNYCH”.
Wystąpienie to otworzyło PIERWSZĄ SESJĘ OBRAD PLENARNYCH.

VI KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Dodano: 2016-09-23 20:23:00

Wystąpienie Jolanty Wilsz na VI KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, która odbyła się w Zakopanem 21 – 23 września 2016 r.

Organizatorzy konferencji:

- Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego;

- Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „SOCJOTECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO”

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE, ZAGROŻENIA CBRNE”

Dodano: 2016-06-09 18:16:00

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowej konferencji Naukowej: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE, ZAGROŻENIA CBRNE, która odbyła się w Częstochowie 8 -9 czerwca 2016 r.

Organizatorzy konferencji: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJACH ZAGROŻENIA – ANALIZA Z PUNKTU WIDZENIA WARTOŚCI ICH EMISYJNOŚCI”

XII KONGRES Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych.

Dodano: 2016-06-01 20:07:00

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XII KONGRESIE Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, który odbył się w Szklarskiej Porębie 30 maja – 1 czerwca 2016 roku. 

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „WPŁYW CZYNNIKA LUDZKIEGO NA OPERACJE DOKONYWANE W RAMACH ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI W FIRMACH”.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Wspólnotowość a solidarność – główne problemy filozoficzne i społeczne”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 11 maja 2016 roku.

Dodano: 2016-05-11 18:00:00

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.: „Wspólnotowość a solidarność – główne problemy filozoficzne i społeczne”, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, 11 maja 2016 roku.


Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „GŁÓWNE PROBLEMY JEDNOSTKI FUNKCJONUJĄCEJ W SYSTEMIE DEMOKRATYCZNYM W KONTEKŚCIE JEJ STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI”.

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian" na temat: "Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności"

Dodano: 2016-04-26 16:00:00

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: "Nauczyciel i uczeń w teorii i praktyce pedagogicznej - konteksty zmian" na temat: "Nauczyciel i uczeń wobec wyzwań współczesności", która odbyła się w Bielsku-Białej 25-26 kwietnia 2016 roku.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: "UCZNIOWIE NADPOBUDLIWI - OSOBOWOŚĆ, ZACHOWANIA, POTRZEBY SPECJALNE".