Zwiń menu

Udział Jolanty Wilsz w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego nt.: „MÓZG – JĘZYK – ZACHOWANIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”, Kielce 21-22 października 2017 r.

Dodano: 2017-10-25 08:10:00

Udział Jolanty Wilsz w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego nt.: „MÓZG – JĘZYK – ZACHOWANIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”, Kielce 21-22 października 2017 r.

Organizatorzy Kongresu:

  • POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROLOGICZNE;

  • WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH;

  • WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH;

  • FUNDACJA „PONAD …” 

MIEJSCE OBRADHotel Kongresowy w Kielcach

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „ZNAJOMOŚĆ STEROWNICZEGO MECHANIZMU PSYCHIKI JEDNOSTKI JAKO WARUNEK POZNANIA PRZYCZYN JEJ ZACHOWAŃ” - wystąpienie umieszczone zostało w SESJI PLANARNEJ (część trzecia).


XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA nt.: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, RZESZÓW, 26-27 wrzesnia 2017 roku.

Dodano: 2017-10-10 08:53:00

XV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA nt.: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, RZESZÓW, 26-27 wrzesnia 2017 roku.

Organizator konferencji: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „IMPLIKACJE DLA SYSTEMU EDUKACYJNEGO WYNIKAJĄCE Z MECHANIZMÓW DEREJESTRACJI I DETRAKCJI INFORMACJI”

KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „WZROST GOSPODARCZY – RYNEK PRACY – INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI”, ŁÓDŹ, 22-23 czerwca 2017 roku.

Dodano: 2017-09-11 08:19:00

KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „WZROST GOSPODARCZY – RYNEK PRACY – INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI”, ŁÓDŹ, 22-23 czerwca 2017 roku.

Organizatorzy konferencji:

- Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Mikroekonomii i Katedra Makroekonomii. 

- Narodowy Bank Polski.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz:WPŁYW EMOCJI NA ZACHOWANIA EKONOMICZNE CZŁOWIEKA”.


II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KULTURA POKOJU”, POD HASŁEM: „KULTURA RELACJI”, „Pałac i Folwark Galiny”, Galiny, 22-24 lutego 2017 roku.

Dodano: 2017-02-24 10:45:00

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „KULTURA POKOJU”, POD HASŁEM: „KULTURA RELACJI”, „Pałac i Folwark Galiny”, Galiny, 22-24 lutego 2017 roku.

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „CZYNNIKI DETERMINUJACE RELACJE INTERPERSONALNE”. Wystąpienie to otworzyło drugą sesję obrad plenarnych.

SPOTKANIE NOWOROCZNE OBCHODÓW DNIA OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH oraz WYSTAWA MALARSTWA Z OKAZJI WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Dodano: 2017-01-20 15:00:00

W dniu 20 stycznia 2017 roku uczestniczyłam w spotkaniu noworocznym, obchodów Dnia Ochrony Informacji Niejawnych oraz w wystawie malarstwa z okazji wybuchu Powstania Styczniowego, które odbyły się w Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym.

ZEBRANIE STOWARZYSZEŃ I SPOTKANIE WIGILIJNE

Dodano: 2016-12-10 22:00:00

W dniu 10 grudnia 2016 roku w Katowicach Jolanta Wilsz uczestniczyła w zebraniu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych i Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego oraz w Spotkaniu Wigilijnym. 

Organizatorzy uroczystości: Krajowe Sowarzyszenie Ochrony informacji Niejawnych i Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego.

VI Konferencja Naukowa „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”, Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym.

Dodano: 2016-12-09 20:00:00

Wystąpienie Jolanty Wilsz na VI Konferencji Naukowej „NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIA”, Zwinność organizacji w dynamicznym otoczeniu w sektorze wojskowym, publicznym, społecznym i biznesowym, która odbyła się w WARSZAWIE, 8 – 9 grudnia.

Organizator konferencji: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, Instytut Organizacji i Zarządzania.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „FUNKCJE STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI CZŁOWIEKA W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI”.

WYSTAWY MALARSTWA INSPIROWANEGO PATRIOTYZMEM

Dodano: 2016-11-09 20:47:00

W dniu 9 listopada 2016 roku Jolanta Wilsz uczestniczyła w uroczystości otwarcia WYSTAWY MALARSTWA INSPIROWANEGO PATRIOTYZMEM zorganizowanej z okazji Święta Niepodległości, która odbyła się w Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Organizatorzy wystawy: Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego;
- Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa: EDUKACJA ELIT XXI WIEKU, „Kompetencyjne ujęcie elit społecznych”.

Dodano: 2016-10-21 20:34:00

Wystąpienie Jolanty Wilsz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej: EDUKACJA ELIT XXI WIEKU, „Kompetencyjne ujęcie elit społecznych, która odbyła się w SZCZYRKU, 19-21 października 2016 r.

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI - KLUCZOWA KOMPETENCJA ELIT SPOŁECZNYCH”.
Wystąpienie to otworzyło PIERWSZĄ SESJĘ OBRAD PLENARNYCH.

VI KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Dodano: 2016-09-23 20:23:00

Wystąpienie Jolanty Wilsz na VI KONFERENCJI BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, która odbyła się w Zakopanem 21 – 23 września 2016 r.

Organizatorzy konferencji:

- Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego;

- Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „SOCJOTECHNIKA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO”