Zwiń menu

XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „JĘZYK I KULTURA” IM. SERGIEJA BURAGO, Kijów, 24 czerwca 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:22:00

XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „JĘZYK I KULTURA” IM. SERGIEJA BURAGO, Kijów, 24 czerwca 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Rola indywidualnych cech osobowości jednostki w kształtowaniu jej psychologicznej kultury”.


SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU PSYCHOLOGII IM. KOSTIUKA W NARODOWEJ AKADEMII NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY, Kijów, 23 czerwca 2015.

Dodano: 2016-01-21 08:21:00

SEMINARIUM NAUKOWE INSTYTUTU PSYCHOLOGII IM. KOSTIUKA W NARODOWEJ AKADEMII NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY, Kijów, 23 czerwca 2015.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Koncepcja stałych indywidualnych cech osobowości i jej wykorzystanie przy rozwiązywaniu problemów z różnych obszarów funkcjonowania człowieka”.


FORUM NAUKOWE: „FINANSOWANIE PROGRAMÓW EDUKACJI I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH”, Katowice 29 maja 2015.

Dodano: 2016-01-20 15:48:00


FORUM NAUKOWE: „FINANSOWANIE PROGRAMÓW EDUKACJI I RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA PRZYKŁADZIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH”, Katowice 29 maja 2015.


Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy.


JEDENASTE BIESZCZADZKIE SEMINARIUM NAUKOWE: WARTOŚCI W PEDAGOGICE organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski, RZESZÓW 26-27 maja 2015 roku

Dodano: 2015-06-11 11:28:00

JEDENASTE BIESZCZADZKIE SEMINARIUM NAUKOWE:

WARTOŚCI W PEDAGOGICE, organizowane przez Uniwersytet Rzeszowski, RZESZÓW 26-27 maja 2015 roku.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Ewaluacja systemu wartości w społeczeństwie demokratycznym wobec globalnych wyzwań współczesnego świata”.

ZEBRANIE OGÓLNE NARODOWEJ AKADEMII NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY W KIJOWIE W DNIU 3 kwietnia 2015 r.

Dodano: 2015-06-11 11:26:00

ZEBRANIE OGÓLNE NARODOWEJ AKADEMII NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY W KIJOWIE W DNIU 3 KWIETNIA 2015 ROKU.

Jolanta Wilsz w nagrodę za wieloletnią współpracę naukową otrzymała MEDAL KONSTANTYNA USZYŃSKOWO (K.D. Uszyński był wybitnym pedagogiem o światowej sławie, reformatorem oświaty, który żył i pracował w XIX wieku).

Medal wręczył mi prezydent tej Akademii prof. dr hab. Wasyl G. Kriemień.

POSIEDZENIE PLENARNE SEMINARIUM METODOLOGICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ NARODOWĄ AKADEMIĘ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY W KIJOWIE W DNIU 2 KWIETNIA 2015

Dodano: 2015-06-11 11:20:00

POSIEDZENIE PLENARNE SEMINARIUM METODOLOGICZNEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ NARODOWĄ AKADEMIĘ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKRAINY W KIJOWIE W DNIU 2 KWIETNIA 2015 ROKU.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Aktywność jednostki w społeczeństwie obywatelskim w kontekście jej stałych indywidualnych cech osobowości”.

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „KREATYWNY NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ”, BIELSKO BIAŁA, 4-5 MAJA 2015r.

Dodano: 2015-06-11 11:15:00

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA NT.: „KREATYWNY NAUCZYCIEL I UCZEŃ WE WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ”, BIELSKO BIAŁA, 4-5 MAJA 2015 ROKU.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „Analiza relacji uczeń–nauczyciel ze względu na wartości stałych indywidualnych cech osobowości ucznia”.

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA nt.: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rzeszów w dniach 23-24 września 2014 roku.

Dodano: 2014-10-09 15:53:00

XII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
nt.: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, organizowana przez Katedrę Nowoczesnych Technologii Edukacyjnych na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, która odbywa się w Rzeszowie w dniach 23-24 września 2014 roku.

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „Dylematy współczesnego rynku pracy”, Targanice 15-17 września 2014 r.

Dodano: 2014-10-03 16:02:00

Organizator: Centrum Badań nad Rynkiem Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Jolanta Wilsz w I sesji plenarnej wygłosiła referat zatytułowany: „Elastyczność – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: „EDUKACJA WOBEC ZMIAN CYWILIZACYJNYCH”, 11 – 13 maja 2014 r. w Ciechocinku

Dodano: 2014-05-27 14:21:00

miejsce konferencji Pałac Targon:

Cechy pożądane u uczestników współczesnego rynku pracy – tytuł wystąpienia dr hab. Jolanty Wilsz w III plenarnym panelu dyskusyjnym zatytułowanym: „Edukacyjny wymiar zmian w aspekcie jednostkowym” – 12 maja 2014.

Intuicja – cecha pożądana u uczestników rynku pracy w dobie globalizacji – tytuł wystąpienia dr hab. Jolanty Wilsz w panelu dyskusyjnym w sekcji IV zatytułowanym: „Edukacja zawodowa w kontekście potrzeb rynku pracy” – 13 maja 2014.