Zwiń menu

Prof. dr hab. Georgij Bałł

Kierownik Laboratorium Metodologii i Teorii Psychologii Instytutu Psychologii im. G.S. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, doktor habilitowany nauk psychologicznych, Członek Korespondent NANP Ukrainy.

Dr hab. Barbara Baraniak

Prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. dr hab. Dorota Kotlorz
prof. dr hab. Dorota Kotlorz

Prof. dr hab. Dorota Kotlorz

Kierownik Centrum Badań i Studiów nad Rynkiem Pracy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach

Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki
Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki

Prof. dr hab. Tadeusz Lewowicki

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Studia wyższe w zakresie pedagogiki ukończył w Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 1972, a stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w roku 1977. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1982, a tytuł profesora zwyczajnego w roku 1989.

Mariusz Miśkiewicz

Magister pedagogiki. Miejsce pracy: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

dr inż. Urszula Nowacka
dr inż. Urszula Nowacka

Dr inż. Urszula Nowacka

Dyrektor Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Prof. dr hab. Nella Nyczkało

Akademik-Sekretarz Wydziału Edukacji Zawodowej i Edukacji Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy. Pierwszy zastępca Dyrektora Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych NANP Ukrainy w Kijowie. Doktor habilitowany nauk pedagogicznych, Członek Rzeczywisty NANP Ukrainy

Prof. dr hab. Ryszard Parzęcki
Prof. dr hab. Ryszard Parzęcki

Prof. dr hab. Ryszard Parzęcki

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku

dr hab. Beata Pituła
dr hab. Beata Pituła

Dr hab. Beata Pituła

Prof. ŚWSZ, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach

Edward Przesłański
Edward Przesłański

Edward Przesłański

SSA w st.spocz.

dr inż. Marcin Sosnowski
dr inż. Marcin Sosnowski

Dr inż. Marcin Sosnowski

Z-ca dyrektora Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Prof. dr hab. Iwan Ziaziun

Dyrektor Instytutu Oświaty Pedagogicznej i Edukacji Dorosłych NANP Ukrainy w Kijowie. Doktor habilitowany nauk filozoficznych, Akademik, Członek Rzeczywisty NANP Ukrainy. Pierwszy minister oświaty w niepodległej Ukrainie.