Zwiń menu

Wykształcenie w specjalnościach takich, jak: pedagogika socjalna, poradnictwo zawodowe oraz aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych – zdobył w Katedrze Pedagogiki w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości oraz w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP  w Warszawie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Od kilku lat jest pracownikiem Korpusu Służby Cywilnej w urzędach administracji państwowej i rządowej. Obecnie pracuje w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, zajmując się obszarem ochrony praw pacjenta w zakresie leczenia i szeroko pojętej opieki psychiatrycznej.
W ramach pełnionej funkcji podejmuje również działalność informacyjno-edukacyjną na rzecz poprawy stanu wiedzy o prawach pacjenta wśród pacjentów szpitali psychiatrycznych. Doświadczenie zawodowe obejmuje obszar prawno-społeczny. Zwolennik mentoringu i coachingu w nauczaniu oraz w pracy.

Realizując dodatkowo działalność dydaktyczną, obejmuje stanowisko nauczyciela wykładowcy w szkolnictwie policealnym w województwie śląskim, realizując przedmioty z grupy społeczno-medycznych, zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami, na takich kierunkach, jak: m.in. opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej.

W 2010 roku został wpisany na listę kuratorów sądowych przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Działalność w tym obszarze dotyczy wykonywania postanowień i orzeczeń Sądu w sprawach rodzinnych i w sprawach nieletnich, w aspekcie doradczym, aktywizacyjnym, profilaktycznym, wychowawczo-resocjalizacyjnym oraz kontrolnym.

Uczestnik wielu kursów, szkoleń i wizyt studyjnych podnoszących dotychczasowe umiejętności i kwalifikacje m.in. z zakresu prawa, psychologii, opieki medycznej, psychoterapii, komunikacji interpersonalnej, zarządzania i przetwarzania informacji, jak również kreatywności, innowacyjności czy przedsiębiorczości.

Jest autorem dwóch artykułów zamieszczonych w Polsko-Ukraińskim Roczniku "Kształcenie Zawodowe: Pedagogika i Psychologia", nr XIV i XV. Artykuły dotyczyły wypalenia zawodowego nauczycieli oraz niedostosowania społecznego młodzieży.

Zainteresowania obejmują głównie takie dziedziny, jak: prawo, psychologia, komunikacja społeczna, psychiatria, obszar zawodowo-doradczy oraz kształcenie ustawiczne dorosłych, które wpisują się również w podejmowaną działalność zawodową.