Zwiń menu

DLACZEGO PSYCHOLOGOWIE BOJĄ SIĘ CYBERNETYCZNEJ TEORII SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH MARIANA MAZURA?
(24 października 2014)

  • Czy niepokoi ich fakt, który jednoznacznie uzasadnia cybernetyczna teoria systemów autonomicznych, że odpowiedzi nawet bardzo dużej ilości anonimowych osób na wiele pytań zawartych w testach psychologicznych, ani też odpowiedzi na pytania stawiane przez psychologów indywidualnym osobom, nie pozwalają powiedzieć jaką osobowość ma człowiek, ani jaki jest przebieg procesów psychicznych?

  • Czy psychologów drażni fakt, że cybernetyczna teoria systemów autonomicznych obnaża ich podstawy metodologiczne, które do końca II wojny światowej, gdy obowiązywał paradygmat mechanicystyczno-deterministyczny były na miarę ówczesnej nauki tradycyjnej, niestety współcześnie już nie są, bo w obecnym IV etapie ewolucji cywilizacyjnej pojawił się paradygmat cybernetyczno-systemowy i nauka nowoczesna? Dlaczego więc uparcie trwają w nauce tradycyjnej i uchylają się od nauki nowoczesnej?

  • Czy psychologów gorszy to, że przypadkami szczególnymi systemu autonomicznego, obok człowieka są wszystkie organizmy, te których poziom informacyjny jest najniższy np. bakterie, rośliny owady, również te, których poziom informacyjny niewiele różni się od poziomu informacyjnego człowieka, np. inteligentne zwierzęta? Czy irytuje ich, podobnie jak przeciwników teorii Darwina oburzał fakt porównywania człowieka do małpy, to, że człowiek funkcjonuje zgodnie z tymi samymi regułami co np. pchła albo komar?

  • Czy psychologów przeraża konieczność przestrzegania konwencji terminologicznej (i wielu innych rygorów, które należy przestrzegać budując koncepcje), dzięki której dyskusja przestaje być jałowa, dotyczy zbadanego zjawiska, a nie tego, co ktoś rozumie pod jakimś terminem?

  • Czy dlatego psychologowie obawiają się cybernetycznej teorii systemów autonomicznych, że zrozumienie jej wymaga wiedzy z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej oraz podstaw cybernetyki opierających na tej wiedzy (wiedza ta ustrzegłaby np. recenzentów Centralnej Komisji Do Spraw Stopni i Tytułów od utożsamiania cybernetyki z techniką)?

  • Czy psychologowie obawiają się „burzy” w psychologii, ponieważ psychologia systemowa, która bazuje na cybernetycznej teorii systemów autonomicznych dla zwykłych ludzi jest: zrozumiała, logiczna, spójna, możliwa i łatwa do zastosowania przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem człowieka; w przeciwieństwie do niej psychologia jest dla zwykłych ludzi: niezrozumiała, niespójna, niejednoznaczna, niedostępna – bo nikomu, poza psychologami, nie wolno korzystać z testów psychologicznych – potwierdziły to wypowiedzi wielu cytowanych na tej stronie psychologów?

  • Dlaczego psychologowie uchylają się, by do swego systemu myślenia włączyć wiedzę interdyscyplinarną zawartą w cybernetyce – nauce o sterowaniu, pomimo tego, że mechanizmy ludzkiej psychiki są procesami sterowniczymi i nauka o sterowaniu, jaką jest cybernetyka, może pomóc w ich poznaniu?