Zwiń menu

Organizator Kongresu: Polska Izba Firm Szkoleniowych

Miejsce Kongresu: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dzisiejsza multidyscyplinarna rzeczywistość według spirali rozwoju Clare W. Gravesa zmierza w kierunku tzw. TURKUSU, czyli perspektywy globalnej. Jest to trend nieodwracalny, dlatego podejście menedżerów do rozwiązywanych problemów powinno być podejściem całościowym, tzn. holistycznym, cybernetycznym, systemowym – na aspekt turkusowej organizacji XXI wieku, na Sesji Plenarnej Kongresu w dniu 19 września br. zwrócił uwagę pan profesor ANDRZEJ BLIKLE.

Warunkiem skutecznego rozwiązywania problemów przy takim podejściu jest znajomość cybernetyki, która (w przeciwieństwie do psychologii) dostarcza ścisłej naukowej wiedzy na temat człowieka, jego osobowości i zachodzących w nim wewnętrznych mechanizmów sterowniczych, będących procesami psychicznymi. Taka wiedza zawarta jest w wywodzącej się z cybernetyki PSYCHOCYBERNETYCE, będąca nauką o sterowaniu psychiką człowieka i SOCJOCYBERNETYCE zajmującej się sterowaniem społecznym – bazą teoretyczną obydwu tych dziedzin jest cybernetyczna teoria systemu autonomicznego – twórcy polskiej szkoły cybernetycznej profesora MARIANA MAZURA. O tym wielkim polskim uczonym nie słyszał żaden z przedsiębiorców, z którymi rozmawiałam w trakcie Kongresu.

Organizacja, która chce się rozwijać i być konkurencyjna musi wykorzystywać wymienione dziedziny cybernetyki i stosować prawa w nich opracowane do oddziaływań kierowanych przez menedżerów zarówno na własnych pracowników, a także partnerów, z którymi prowadzone są negocjacje.

Poważne negocjacje, szczególnie międzynarodowe, prowadzą menedżerowie zarządzający organizacją, strategie przez nich stosowane powinny być dostosowane do światowych stylów i trendów w zarządzaniu, które w coraz większym stopniu uwzględnią NASILENIE ZAGROŻEŃ PSYCHOSPOŁECZNYCH kierowanych między innymi przez infoagresorów w WOJNIE INFORMACYJNEJ, która stwarza obecnie jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, ale również dla wszelkiego rodzaju organizacji, a jej skutki mogą odbić się negatywnie na wszystkich dziedzinach ludzkiego życia a usunięcie ich może okazać się niezmiernie trudne.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage