Zwiń menu

OPINIA PROFESORA MARIANA MAZURA (13 luty 2014 r.)

Według profesora Mariana Mazura naukowców powinna cechować „wnikliwość w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolność kojarzenie rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzm w rozpoznawaniu prawd i fałszów, mających pozory prawd (...) pasja badawcza, na którą składają się: niepokój wobec niewiadomego oraz pragnienie uzyskania najtrafniejszych odpowiedzi i najracjonalniejszych rozwiązań”. Ilu naukowców posiada takie cechy?