Zwiń menu

WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na I Międzynarodowym Kongresie Psychologii Stosowanej, „Globalne problemy sfery psychicznej człowieka”.
Jastrzębie Zdrój 12–13 września 2019 roku.

Organizator Kongresu: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia J. Wilsz: „MOŻLIWOŚCI PSYCHOLOGII JAKO NAUKI EMPIRYCZNEJ W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW JEDNOSTKI”.

ARTYKUŁ, na którym oparłam wystąpienie na tej konferencji, zatytułowany jest „Możliwości psychologii jako nauki empirycznej w zakresie rozwiązywania problemów jednostki”, został on zamieszczony na stronie internetowej: http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” pod numerem 54.
Artykuł ten został oddany do druku w publikacji pokonferencyjnej wydawanej przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage