Zwiń menu

208. INFORMACJA O ARTYKULE JOLANTY WILSZ OPUBLIKOWANYM W ROSYJSKIEJ MONOGRAFII NAUKOWEJ „NOWE TENDENCJE I PERSPEKTYWY NAUKI PSYCHOLOGICZNEJ”

Dodano: 2019-08-15 12:19:00

207. INFORMACJA O ARTYKULE JOLANTY WILSZ ZAMIESZCZONYM W MONOGRAFII NAUKOWEJ ZATYTUŁOWANEJ „NAUKA I PRAKTYKA BEZPIECZEŃSTWA”

Dodano: 2019-08-15 12:09:00

206. INFORMACJA O ARTYKULE JOLANTY WILSZ W ROSYJSKIM CZASOPIŚMIE NAUKOWYM

Dodano: 2019-07-21 15:21:00

205. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowym Kongresie Profesjologicznym PROFESJOLOGIA I ERGONOMIA W KONTEKŚCIE NAUK O PRACY. Zielona Góra, 10-11 czerwca 2019 roku.

Dodano: 2019-06-30 17:47:00

204. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na Konferencji Naukowej nt. „Formalno-prawne i społeczno-etyczne aspekty związków nieformalnych”. Radom 18 maja 2019 roku.

Dodano: 2019-05-20 12:47:00

203. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XX Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „Aktualne problemy oświaty wyższej: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne”. Miasto Bar (Ukraina), 15-17 kwietnia 2019 roku.

Dodano: 2019-04-19 17:14:00

202. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin, 23-24 marca 2019 roku. (25 marca 2019)

Dodano: 2019-04-09 21:35:00

201. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia w stulecie odzyskania niepodległości”. Toruń, 5-7 grudnia 2018 roku. (8 grudnia 2018)

Dodano: 2019-04-09 21:33:00

200. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: Elity społeczne i ich rola we współczesnym zcyfryzowanym świecie. Zakopane, 7-9 listopada 2018 roku. (10 listopada 2018)

Dodano: 2019-04-09 21:22:00

199. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rzeszów, 24-26 września 2018 r. (27 września 2018)

Dodano: 2019-04-09 20:52:00