Zwiń menu

161. JAKIE ODDZIAŁYWANIA DOCIERAJĄ DO CZŁOWIEKA? JAKIE ODDZIAŁYWANIA PRZETWARZA CZŁOWIEK? JAKIE SĄ ODDZIAŁYWANIA CZŁOWIEKA NA OTOCZENIE?

Dodano: 2017-05-26 07:49:00

160. CZEGO WYMAGA OPTYMALIZACYJNE PODEJŚCIE DO ROZWIĄZYWANYCH PROBLEMÓW?

Dodano: 2017-05-19 07:48:00

159. CZY EMISYJNOŚĆ CZŁOWIEKA MA WPŁYW NA RACJONALNOŚĆ PODEJMOWANYCH PRZEZ NIEGO DZIAŁAŃ?

Dodano: 2017-05-12 07:46:00

158. CZY DOPUSZCZALNE JEST BY WŁADZA PODEJMOWAŁA DECYZJE SAMORODNE?

Dodano: 2017-05-05 08:31:00

157. CZY TE SAME REAKCJE/DECYZJE CZŁOWIEKA SĄ OPTYMALNE W RÓŻNYCH SYTUACJACH?

Dodano: 2017-04-28 15:39:00

156. JAKĄ ROLĘ W ROZWOJU NAUKI SPEŁNIAJĄ TEORIE?

Dodano: 2017-04-21 15:41:00

155. CO WYNIKA Z FAKTU, ŻE KAŻDY MA W KIESZENI URZĄDZENIE ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO CAŁEJ WIEDZY LUDZKOŚCI?

Dodano: 2017-04-14 15:44:00

154. JAKI JEST ZAKRES DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE – EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY?

Dodano: 2017-04-07 15:46:00

153. CZY DO WZROSTU POZIOMU NAUKOWEGO W POLSCE POWINNO „PROWADZIĆ” KSZTAŁCENIE ZASOBÓW LUDZKICH?

Dodano: 2017-03-31 15:48:00

152. CO POZWALA KAŻDEMU BYĆ GENIUSZEM?

Dodano: 2017-03-24 15:50:00