Zwiń menu

189. CO POWINNO CECHOWAĆ ELITY? Wpis drugi z cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-01 10:42:00

188. JAKIE POWINNY BYĆ EFEKTY ODDZIAŁYWANIA ELITY?

Dodano: 2017-11-24 10:41:00

187. Udział Jolanty Wilsz w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: „Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa”, Zakopane 15-17 listopada 2017 r.

Dodano: 2017-11-07 10:40:00

185. CZY TKWIENIE W NIENARUSZONYM STANIE RÓWNOWAGI FUNKCJONALNEJ PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU CZYNI CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM?

Dodano: 2017-11-03 08:49:00

186. CZY MOJA KSIĄŻKA „TEORIA PRACY. IMPLIKACJE DLA PEDAGOGIKI PRACY” ZOSTANIE PRZETŁUMACZONA I WYDANA W SERBII?

Dodano: 2017-11-01 10:39:00

184. CZY ZNAJOMOŚĆ STEROWNICZEGO MECHANIZMU PSYCHIKI JEDNOSTKI STANOWI WARUNEK POZNANIA PRZYCZYN JEJ ZACHOWAŃ?

Dodano: 2017-10-27 08:47:00

183. Udział Jolanty Wilsz w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego nt.: „MÓZG – JĘZYK – ZACHOWANIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”, Kielce 21-22 października 2017 r.

Dodano: 2017-10-23 08:46:00

182. CZY ZACHOWANIA ALTRUISTYCZNE WOBEC INNYCH OSÓB MOGĄ BYĆ PRZEJAWEM DĄŻEŃ DO ZDOBYWANIA NAD NIMI WŁADZY?

Dodano: 2017-10-20 08:45:00

181. CZY ANTYREWIZJONIZM W NAUCE TO PATOLOGIA?

Dodano: 2017-10-13 08:21:00

180. PREZENTACJA WYSTĄPIENIA JOLANTY WILSZ na XV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, która odbyła się w Rzeszów w dniach 26-27 września 2015.

Dodano: 2017-10-06 08:29:00