Zwiń menu

203. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XX Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji nt.: „Aktualne problemy oświaty wyższej: aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne”. Miasto Bar (Ukraina), 15-17 kwietnia 2019 roku.

Dodano: 2019-04-19 17:14:00

202. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”. Lublin, 23-24 marca 2019 roku. (25 marca 2019)

Dodano: 2019-04-09 21:35:00

201. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowym Kongresie Bezpieczeństwa „W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia w stulecie odzyskania niepodległości”. Toruń, 5-7 grudnia 2018 roku. (8 grudnia 2018)

Dodano: 2019-04-09 21:33:00

200. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: Elity społeczne i ich rola we współczesnym zcyfryzowanym świecie. Zakopane, 7-9 listopada 2018 roku. (10 listopada 2018)

Dodano: 2019-04-09 21:22:00

199. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rzeszów, 24-26 września 2018 r. (27 września 2018)

Dodano: 2019-04-09 20:52:00

198. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na KONFERENCJI „Wzrost Gospodarczy – Rynek Pracy – Innowacyjność Gospodarki – Źródła ożywienia gospodarczego 10 lat po światowym kryzysie finansowym”. Łódź 28-29 czerwca 2018 rok. (30 czerwca 2018)

Dodano: 2019-04-09 20:46:00

197. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI nt. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE, TECHNIKA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA, Częstochowa 14-15 czerwiec 2018 rok. (15 czerwca 2018)

Dodano: 2019-04-09 20:21:00

196. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poradnictwo na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu w zróżnicowanym świecie”. Wrocław 24-25 maja 2018 rok. (26 maja 2018)

Dodano: 2019-04-08 18:06:00

195. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDY-SCYPLINARNE”, „Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wie-ku”. Giżycko 25-27 kwietnia 2018 roku. (28 kwietnia 2018)

Dodano: 2019-04-05 11:26:00

194. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA POKOJU, pod hasłem: KULTURA DIALOGU. DIALOG W KULTURZE. GALINY, 21-23 lutego 2018 roku „Pałac i Fol-wark Galiny”. (23 luty 2018)

Dodano: 2019-04-05 11:17:00