Zwiń menu

195. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDY-SCYPLINARNE”, „Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wie-ku”. Giżycko 25-27 kwietnia 2018 roku. (28 kwietnia 2018)

Dodano: 2019-04-05 11:26:00

194. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA POKOJU, pod hasłem: KULTURA DIALOGU. DIALOG W KULTURZE. GALINY, 21-23 lutego 2018 roku „Pałac i Fol-wark Galiny”. (23 luty 2018)

Dodano: 2019-04-05 11:17:00

193. JAKIE ZAGADNIENIA WYJAŚNIA CYBERNETYCZNA TEORIA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH?

Dodano: 2017-12-29 10:47:00

192. DLACZEGO WEWNĘTRZNE MECHANIZMY STEROWNICZE CZŁOWIEKA SĄ W OPOZYCJI DO EMPATII? Wpis piąty z cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-22 10:46:00

191. JAKI SYSTEM WARTOŚCI POWINNY POSIADAĆ ELITY I JAKIE WARTOŚCI POWINNY WPAJAĆ SPOŁECZEŃSTWU? Wpis czwarty z cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-15 10:44:00

190. CZY EMPATIA JEST GWARANTEM PROSPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ ELIT? Wpis trzeci cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-08 10:43:00

189. CO POWINNO CECHOWAĆ ELITY? Wpis drugi z cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-01 10:42:00

188. JAKIE POWINNY BYĆ EFEKTY ODDZIAŁYWANIA ELITY?

Dodano: 2017-11-24 10:41:00

187. Udział Jolanty Wilsz w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: „Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa”, Zakopane 15-17 listopada 2017 r.

Dodano: 2017-11-07 10:40:00

185. CZY TKWIENIE W NIENARUSZONYM STANIE RÓWNOWAGI FUNKCJONALNEJ PRZEZ DŁUŻSZY OKRES CZASU CZYNI CZŁOWIEKA SZCZĘŚLIWYM?

Dodano: 2017-11-03 08:49:00