Zwiń menu

199. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na XVI Międzynarodowej Konferencji Naukowej „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA”, Rzeszów, 24-26 września 2018 r. (27 września 2018)

Dodano: 2019-04-09 20:52:00

198. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na KONFERENCJI „Wzrost Gospodarczy – Rynek Pracy – Innowacyjność Gospodarki – Źródła ożywienia gospodarczego 10 lat po światowym kryzysie finansowym”. Łódź 28-29 czerwca 2018 rok. (30 czerwca 2018)

Dodano: 2019-04-09 20:46:00

197. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI nt. INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE, TECHNIKA W SŁUŻBIE BEZPIECZEŃSTWA, Częstochowa 14-15 czerwiec 2018 rok. (15 czerwca 2018)

Dodano: 2019-04-09 20:21:00

196. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Poradnictwo na rzecz solidarności, sprawiedliwości społecznej i dialogu w zróżnicowanym świecie”. Wrocław 24-25 maja 2018 rok. (26 maja 2018)

Dodano: 2019-04-08 18:06:00

195. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – UJĘCIE INTERDY-SCYPLINARNE”, „Zdrowie psychiczne szczególnym wyzwaniem XXI wie-ku”. Giżycko 25-27 kwietnia 2018 roku. (28 kwietnia 2018)

Dodano: 2019-04-05 11:26:00

194. WYSTĄPIENIE Jolanty Wilsz na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej KULTURA POKOJU, pod hasłem: KULTURA DIALOGU. DIALOG W KULTURZE. GALINY, 21-23 lutego 2018 roku „Pałac i Fol-wark Galiny”. (23 luty 2018)

Dodano: 2019-04-05 11:17:00

193. JAKIE ZAGADNIENIA WYJAŚNIA CYBERNETYCZNA TEORIA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH?

Dodano: 2017-12-29 10:47:00

192. DLACZEGO WEWNĘTRZNE MECHANIZMY STEROWNICZE CZŁOWIEKA SĄ W OPOZYCJI DO EMPATII? Wpis piąty z cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-22 10:46:00

191. JAKI SYSTEM WARTOŚCI POWINNY POSIADAĆ ELITY I JAKIE WARTOŚCI POWINNY WPAJAĆ SPOŁECZEŃSTWU? Wpis czwarty z cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-15 10:44:00

190. CZY EMPATIA JEST GWARANTEM PROSPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ ELIT? Wpis trzeci cyklu ELITA

Dodano: 2017-12-08 10:43:00