Zwiń menu

73. JAKIE SĄ PRZYCZYNY WYPALENIA UCZNIÓW W PROCESIE EDUKACYJNYM?

Dodano: 2015-03-20 13:48:00

72. JAKA JEST ROLA STAŁYCH INDYWIDUALNYCH CECH OSOBOWOŚCI W PROCESIE WYPALENIA ZAWODOWEGO?

Dodano: 2015-03-13 13:49:00

71. CZY CYBERNETYCZNA TEORIA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH PROFESORA MARIANA MAZURA WERYFIKUJE SIĘ W ŻYCIOWYCH SYTUACJACH?

Dodano: 2015-03-06 13:50:00

70. JAKI WPŁYW NA DECYZJĘ O MIGRACJI POLAKÓW MIAŁY ICH STAŁE INDYWIDUALNE CECHY OSOBOWOŚCI?

Dodano: 2015-02-27 13:51:00

69. JAKIE ZNACZENIE MA SAMOSTEROWNOŚĆ CZŁOWIEK W JEGO DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ?

Dodano: 2015-02-20 13:54:00

68. JAK FUNKCJONUJE CZŁOWIEK W PROCESIE PRACY W ASPEKCIE SAMOREGULACJI I ORGANIZACJI?

Dodano: 2015-02-13 13:55:00

67. JAKIE SĄ ŹRÓDŁA ZACHOWAŃ „CHORYCH” NA ADHD Z PUNKTU WIDZENIA CYBERNETYCZNEJ TEORII SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH MARIANA MAZURA?

Dodano: 2015-02-06 13:56:00

66. CZY SZKOLNICTWO NALEŻY OPRZEĆ NA HOMEOSTAZIE – ZJAWISKU ROZPATRYWANYM W CYBERNETYCE?

Dodano: 2015-01-30 13:57:00

65. DLACZEGO NAUKA INTERDYSCYPLINARNA – CYBERNETYKA POWINNA BYĆ W PROGRAMACH NAUCZANIA?

Dodano: 2015-01-23 13:59:00

64. JAKI RODZAJ INFORMACJI POWINIEN BYĆ DOSTARCZANY UCZNIOM W PROCESIE KSZTAŁCENIA WEDŁUG PROFESORA MARIANA MAZURA?

Dodano: 2015-01-16 14:01:00