Zwiń menu

Академік Іван Андрійович Зязюн – відомий український вчений, філософ, педагог, організатор освіти. Він пройшов шлях від вихователя гірничопромислового училища, завідувача сільського клубу до ректора педагогічного інституту, директора науково-дослідного інституту Національної академії педагогічних наук України.

З 1989 р. – дійсний член АПН СРСР, з 1992 р. – дійсний член АПН України, з 1995р. – член Президії АПН України. У 1998–2000 рр. президент Міжнародної Макаренківської асоціації, 1990-1992 рр. міністр народної освіти України. 

У 1993 р. І.А. Зязюн став директором-організатором Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (нині Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України). На посаді директора Інституту  незмінно працює  20 років.

Основні напрями наукової діяльності І.А. Зязюна: філософія освіти, теорія і методика професійної освіти, естетичного виховання, педагогічна естетика та етика. Він фундатор нового напряму педагогічної науки й засновник наукової школи з проблем педагогічної майстерності. Основні положення теорії й технології педагогічної майстерності втілені у підручнику «Педагогічна майстерність», який має п’ять видань  (1987 р. – тираж  30000 примірників, 1989 р. – тираж  188500 примірників, 1997 р. – тираж  15000 примірників, 2004 р. – тираж  15000 примірників, 2008 р. – тираж  5000 примірників) і перекладений іноземними мовами, зокрема, польською (Mistrzostwo pedagogiczne / I.A. Zjaziun, L.W/ Kramuszcenko, I.A. Kriwonos [etc.]; pod redakcja I.A. Zjaziuna; tłum. L. Zjaziun, F. Szlosek. – Warszawz; Radom, 225. – 252 s.) та російською (Основы педагогического мастерства: учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1989. – 302 с.). Теорія педагогічної майстерності І.А. Зязюна не має аналогів у світі. Її інноваційність, педагогічна ефективність та вагомість результатів впровадження зумовили швидке поширення педагогічної майстерності у вітчизняній і зарубіжній педагогічній освіті (Японія, Польща, Росія, Білорусь та інші країни). І.А. Зязюн – автор майже 500 наукових праць, у тому числі монографій, підручників, навчальних та навчально–методичних посібників для студентів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, аспірантів та докторантів.

Під науковим керівництвом І.А. Зязюна підготовлено і захищено 20 докторських і 20 кандидатських дисертацій. Він – голова спеціалізованої вченої ради Д.26.451.01 в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, активний пропагандист ідей особистісно орієнтованої, гуманістичної педагогіки. За ініціативи І.А. Зязюна у різних регіонах України створено 26 центрів педагогічної майстерності, об’єднаних навколо Всеукраїнського центру педагогічної майстерності у складі Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Кіровоградського національного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, педагогічно-меморіальних музеїв А.С. Макаренка у с. Ковалівка  і м. Кременчук Полтавської обл., а також музейних комплексів В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка та О.А. Захаренка.

У 1998 р. американський біографічний інститут обрав І.А. Зязюна «Людиною року». В 2011 р. він став кращим освітянином року в Україні й Лауреатом «Засвіти вогонь». Він Заслужений працівник вищої школи УРСР, повний кавалер ордену «За заслуги», нагороджений орденами «Дружби народів», «Трудового Червоного Прапора», медаллю НАПН України «Григорій Сковорода», Золотою медаллю Спілки вчителів Польщі, Срібною медаллю НАН України «Василь Зеньковський»,  нагрудними знаками «Антон Макаренко», «Ушинський К.Д.» та ін. У 2013 р. нагороджений медаллю «Незалежність України» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна».

wersja polska w opracowaniu