Zwiń menu

JAKIE SĄ PRZYCZYNY PRZECIĘTNOŚCI? (6 stycznia 2017 r.)

Cybernetyczna analiza mechanizmów ludzkiej przeciętności oraz czynników determinujących ją jest według mnie niezmiernie ciekawa, gdyż pozwala wyjaśnić/obnażyć istotę tego zjawiska.

Ludzi przeciętnych można wyróżnić, jeśli istnieją osoby nieprzeciętne w sensie pozytywnym (tzn. nadprzeciętne) i nieprzeciętne w sensie negatywnym (czyli poniżej przeciętnej).
Jaka jest rola każdej z tych trzech grupy osób w procesie sterowania społecznego, ze względu na korzyści płynące z ich funkcjonowania? – jest to ważne pytanie. Prawidłowa odpowiedź na nie przyczyni się do efektywniejszego zarządzania zasobami ludzki w społeczeństwie.

JAKA BYŁA PROPOZYCJA „POLITYKI”?
W 1985 roku „Polityka” rozpoczęła cykl artykułów na temat przeciętności. Dziennikarz tej redakcji zaproponował mi napisanie artykułu zamykającego ten cykl, w którym dokonam syntezy opublikowanych na temat przeciętności poglądów.
Chętnie przyjęłam propozycję. Oddałam w redakcji artykuł napisany w zawrotnie szybkim tempie (gdyż cykl już się kończył). Pomimo tego, że redaktorowi podobał się artykuł, NIE UKAZAŁ SIĘ.

CO BYŁO DALEJ?
Tenże redaktor (jego nazwisko pada w tekście artykułu) skontaktował się ze mną i zaproponował mi w imieniu redakcji „Polityki” stałą współpracę, polegającą na tym, że w każdym numerze „Polityki” będę interpretowała z cybernetycznego punktu widzenia wydarzenia poruszane w poprzednim numerze.
Wówczas ja spytałam: Jakie były powody tego, że mój artykuł o przeciętności nie ukazał się?
Redaktor ociągał się z odpowiedzią. Ja jednak dalej naciskałam, by mi odpowiedział, bo jeśli mam dalej współpracować z redakcją to chcę wiedzieć, jakie były zarzuty pod adresem mojego artykułu. Redaktor „przyciśnięty do muru” odpowiedział: ZA DUŻO Z NIEGO WYNIKA. CZY PAŃSTWO TEŻ SĄ TAKIEGO SAMEGO ZDANIA?

Artykuł ten, zatytułowany: „Przyczyny przeciętności” zamieściłam na stronie http://www.jolantawilsz.pl w linku „Publikacje do pobrania” POZYCJA 43.
SERDECZNIE ZAPRASZAM do przeczytania tego artykułu, i wyrażenia opinii na jego temat w komentarzach.

MOJE DODATKOWE WYJAŚNIENIA:

  • Tekst artykułu jest całkowicie zgodny z oryginałem tekstu napisanego w 1986 roku, na ręcznej maszynie do pisania. Czytając ten artykuł po trzydziestu latach, aż mnie „korciło” by wprowadzić do niego pewne zmiany. Zdobyłam się jednak na ODWAGĘ i zamieściłam go w oryginalnej wersji.

  • Jedynie zmieniłam trzy terminy: zamiast inteligencja napisałam przetwarzalność, zamiast pojętność napisałam odtwarzalność, zamiast dynamizm napisałam emisyjność. Zrobiłam to, ponieważ w koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości człowieka od 1996 roku używałam terminów: przetwarzalność, odtwarzalność, emisyjność, podając ich zmodyfikowane definicje.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage