Zwiń menu

Profesor dr inż. Jerzy Kołakowski urodził się 30 sierpnia 1907 roku w Częstochowie. Ojciec inżynier chemik przez szereg lat był nauczycielem, zorganizował gimnazja w Bełchatowie i Piotrkowie Trybunalskim, w których pełnił funkcję dyrektora. W 1924 roku Jerzy Kołakowski ukończył gimnazjum ogólnokształcące w Bełchatowie, następnie wstąpił na Wydział Mechaniczny Politechniki Warszawskiej, z którego przeniósł się na Wydział Mechaniczny Politechniki Lwowskiej. W czasie studiów pracował zawodowo. Był członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich od 1936 roku. W latach 1933 – 1934 odbył służbę wojskową w Szkole Podchorążych Rezerwy Saperów w Modlinie. W grudniu 1936 roku uzyskał

dyplom inżyniera mechanika i rozpoczął pracę w Fabryce Lokomotyw w Chrzanowie. Pracował początkowo w biurze konstrukcyjnym, później jako kierownik narzędziowni i zakładów pomiaru.

W maju 1939 roku przeniósł się do Wytwórni Silników Państwowych Zakładów Lotniczych w Warszawie. W czerwcu 1939 roku został zmobilizowany, brał udział w obronie Modlina.

Po kapitulacji 23 września 1939 roku został wywieziony do Działdowa, po około dwóch miesiącach został zwolniony. Do sierpnia 1941 roku ukrywał się w Radomsku, Piotrkowie i Częstochowie. W sierpniu 1941 roku został zameldowany i otrzymał pracę jako starszy brukarz w Zarządzie Miasta Stołecznego Warszawy. W tym czasie mieszkał u swego ojca we Włochach pod Warszawą. Po wybuchu powstania ukrywał się we Włochach. W dniu 13 września 1944 roku został schwytany i wraz z około 5 tysiącami mężczyzn wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. W dniu 28 października 1944 roku został przeniesiony do obozu w Buchenwaldzie. W kwietniu 1945 roku został uwolniony przez wojska amerykańskie. Po zakończeniu wojny brał udział w zorganizowaniu powrotu około 35 tysięcy Polaków do kraju. Jednocześnie pisał rozprawę doktorską na temat obróbki stali szybkotnącej, którą obronił 18 sierpnia 1946 roku na Uniwersytecie w Getyndze.

We wrześniu 1946 roku jako starszy oficer łącznikowy Polskiej Misji Repatriacyjnej wrócił do kraju i osiedlił się w Częstochowie. Rozpoczął pracę w Gimnazjum Mechanicznym w Częstochowie. Poza pracą dydaktyczną podjął pracę w przemyśle. Pełnił funkcję dyrektora Zakładów Drzewnych w Częstochowie, a następnie dyrektora Zakładów Przemysłu Metalowego „Elektrodyn” w Częstochowie. W lipcu 1949 został powołany przez ministra oświaty na stanowisko organizatora i Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Częstochowie, w której był jednocześnie kierownikiem Katedry Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów. W roku 1955 po przemianowaniu WSI na Politechnikę Częstochowską został jej Rektorem oraz kierownikiem Katedry Maszyn i Technologii Przeróbki Plastycznej. W 1953 roku został profesorem kontraktowym, a w 1967 roku profesorem nadzwyczajnym. Stanowisko Rektora zajmował do 1959 roku. W latach 1960 – 1963 był profesorem Uniwersytetu w Bagdadzie (Irak), gdzie rozbudował Wydział Techniczny, wyposażając go w pierwsze wówczas na Półwyspie Arabskim maszyny polskiej konstrukcji. Był promotorem szeregu prac doktorskich, nauczycielem i wychowawcą licznego grona inżynierów i naukowców. Po powrocie do kraju objął ponownie kierownictwo Katedry Maszyn i Technologii Obróbki Plastycznej. W maju 1963 roku został wybrany dziekanem Wydziału Budowy Maszyn. W dniu 1 czerwca 1965 roku profesor Jerzy Kołakowski otrzymał nominację na stanowisko organizatora i Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze. Funkcję tę pełnił on do 1968 roku. Po powrocie do Częstochowy ponownie objął kierownictwo Katedry Maszyn i Technologii Obróbki Plastycznej. Był autorem szeregu podręczników i skryptów, opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, był promotorem 4 prac doktorskich, 50 prac inżynierskich i ponad 250 prac magisterskich.

Profesor Jerzy Kołakowski w okresie powojennym był jednym z organizatorów Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w Częstochowie i przez pięć lat przewodniczył jego władzom. Należał do grona organizatorów SIMP w Częstochowie. Przez cały okres swej pracy zawodowej był ściśle związany z Oddziałem SIMP i NOT w Częstochowie, pełniąc do ostatnich chwil życia liczne funkcje społeczne. Był współzałożycielem, opiekunem i przewodniczącym Sekcji Obróbki Plastycznej działającej przy Zarządzie Oddziału SIMP w Częstochowie. Za wybitne zasługi dla SIMP i NOT otrzymał Odznakę Zasłużonego Działacza SIMP im prof. Henryka Mierzejewskiego oraz godność Członka Honorowego SIMP. Wielokrotnie był odznaczany wysokimi odznaczeniami państwowymi między innymi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Medalem X i XXX lecia PRL, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Dla uczczenia zasług profesora Jerzego Kołakowskiego w roku 1996 na terenie budynku NOT wmurowano tablicę upamiętniającą Jego działalność. Dom Technika NOT w Częstochowie nosi imię profesora Kołakowskiego.

Profesor Jerzy Kołakowski zmarł 19 listopada 1980 roku. Został pochowany na cmentarzu Kule w Częstochowie. Dla uczczenia Jego pamięci jednej z ulic w Częstochowie nadano imię Jerzego Kołakowskiego.