Zwiń menu

Dr inż. Urszula Nowacka po ukończeniu studiów na Wydziale Organizacji i Zarządzania Przemysłem na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w roku 1986 rozpoczęła pracę, najpierw na stanowisku asystenta, a następnie wykładowcy w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie w Zakładzie Techniki. W roku 2002 obroniła pracę doktorską w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Kształcenia Zawodowego Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych w specjalności: teoria i metodyka kształcenia zawodowego. Promotorem pracy doktorskiej była pani dr hab. Jolanta Wilsz. Ponadto ukończyła Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (2006 r.) oraz Studia Podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (2013 r.).

Jest zaangażowana w działalność dydaktyczną ze studentami studiów dziennych licencjackich i magisterskich, studiów zaocznych licencjackich oraz studiów podyplomowych. Jej praca naukowa związaną z pedagogika zawodową (w tym organizacją procesu kształcenia nauczycieli) oraz przedsiębiorczością intelektualną (w tym rozwijaniem postaw przedsiębiorczych, analizą postaw wobec dochodzenia, egzekwowania oraz korzystania z praw własności intelektualnej oraz zarządzaniem własnością intelektualną w organizacji). W latach 2011-2013 brała udział w badaniach prowadzonych w ramach projektu badawczego z  programu Grundtvig „Evaluation toolkit on senior education to improve their quality of life” (związanego z edukacją seniorów  w celu poprawy jakości ich życia).  Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach. Od 1 września 2008 roku pełniła funkcję z-cy dyrektora instytutu ds. dydaktycznych, a od 1 września 2012 roku jest dyrektorem Instytutu Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kontakt: u.nowacka@ajd.czest.pl