Zwiń menu

Dr inż. Marcin Sosnowski, ur. 1979r;
Po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej w 2001 roku rozpoczął pracę w charakterze asystenta w Instytucie Maszyn Tłokowych i Techniki Sterowania na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Do jego głównych zainteresowań naukowych należało modelowanie numeryczne procesów przepływowych ze spalaniem, programowanie, przygotowanie siatek opisujących analizowaną geometrię oraz wizualizacja, analiza i weryfikacja eksperymentalna wyników symulacji.


W 2008 roku obronił pracę doktorską nt. „Modelowanie i analiza wyładowania iskrowego w silniku z zapłonem wymuszonym”.
Tego samego roku rozpoczął pracę na stanowisku inżyniera w Engineering Design Center (jednostka strukturalna Instytutu Lotnictwa realizująca projekty dla firmy General Electic), gdzie zajmował się budową i walidacją wysoko specjalistycznych narzędzi ukierunkowanych na przygotowanie domen obliczeniowych do analiz numerycznych turbin silników lotniczych oraz turbin gazowych. Prowadził również analizy numeryczne procesów przepływowych ze spalaniem.
W 2009 roku uzyskał certyfikat Green Belt in Six Sigma (zarządzanie jakością procesu).


W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Edukacji Technicznej i Informatycznej (obecnie Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa), gdzie obok prowadzenia zajęć dydaktycznych, zajmuje się analizami mechanicznymi i przepływowymi z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komputerowych.
Jest autorem blisko 50 publikacji m.in. w międzynarodowych i krajowych czasopismach oraz materiałach konferencyjnych.