Zwiń menu

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, doktorat uzyskała w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika, pedeutologia, habilitację w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedeutologia. Autorka 7 prac zwartych, kilkudziesięciu artykułów o tematyce pedeutologicznej, w szczególności poświęconej kwestiom edukacji nauczycielskiej i zawodowego funkcjonowania nauczyciela oraz problemom szeroko rozumianego poradnictwa pedagogicznego.

Pracuje w Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej i Pedeutologii oraz w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach.  Przez przeszło dekadę pełniła obowiązki najstarszego i uznanego w środowisku naukowym periodyku „Chowanna”. Pełni funkcję kierownika studiów III stopnia oraz kierownika dwóch studiów podyplomowych. W swoich naukowych eksploracjach ściśle współpracuje z Uniwersytetami w Pradze, Nitrze, Florencji, Mediolanie, Edynburgu .Od blisko trzydziestu lat współpracuje ze szkołami wspomagając je w rozwiązywaniu bieżących problemów i aplikacji zmian wprowadzanych przez toczącą się reformę edukacji.

Mail: beata.pitula@us.edu.pl lub bpitula@o2.pl