Zwiń menu

CZY ZNAJOMOŚĆ CYBERNETYCZNEJ TEORII SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH PRZYCZYNIA SIĘ DO OKAZYWANIA EMPATII INNYM LUDZIOM? (7 listopada 2014 r.)

  • Wg psychologów EMPATIA to umiejętność poznawania stanów i procesów zachodzących w innej osobie. Potocznie empatię określa się jako „wczuwanie się w inną osobę”.

  • Gerard Egan definiuje empatię jako „INTELEKTUALNY PROCES POPRAWNEGO ROZUMIENIA STANU EMOCJONALNEGO INNEJ OSOBY I JEJ PUNKTU WIDZENIA”.

  • Umiejętności wynikające z empatii człowieka pozwalają na humanistyczne traktowanie innych ludzi. Osoby empatyczne trafnie oceniają przeżycia innej osoby.

  • Empatia sprzyja wielu umiejętnościom o charakterze interpersonalnym (są to m.in. umiejętności: poznania myśli, uczuć, cech i psychiki innej osoby, przestawienia się na jej sposób myślenia, motywy postępowania, system przekonań i na jej uczucia; zrozumienia sytuacji, w której się znajduje; interpretacji zachowań tej osoby i identyfikowania się z nią).

Cybernetyczna teoria systemów autonomicznych autorstwa Mariana Mazura pokazuje, że myślenie, przeżycia, uczucia, emocje itp. są procesami psychicznymi zachodzącymi w człowieku, a więc procesami sterowniczymi i pomaga je zrozumieć, gdyż m.in. dostarcza informacji na temat:

  • osobowości człowieka, stałych indywidualnych cech jego osobowości i cech zmiennych;

  • pragnień, dążeń, potrzeb, motywacji a także emocji odczuwanych przez człowieka;

  • sytuacji, które są dla człowieka najodpowiedniejsze, ze względu na wewnętrzną strukturę, zgodne z jego „interesem własnym”, które wywołują u niego emocje pozytywne, zadowolenie i radość, które przywracają mu równowagę funkcjonalną;

  • ludzi, relacja, z którymi (oczywiście w odniesieniu do konkretnej sytuacji) będzie zadowalająca i bezkonfliktowa;

  • podejmowanych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi człowieka;

  • sytuacji nieodpowiednich dla człowieka, zagrażających jego „interesowi własnemu”, naruszających podmiotowość, zaburzających równowagę funkcjonalną, które wywołują u niego emocje negatywne, niezadowolenie i frustrację.

Człowiek, który zna teorię systemów autonomicznych jest w stanie określić osobowość innej osoby (wartości jej stałych indywidualnych cech osobowości) i na tej podstawie zrozumieć jej stany emocjonalne w określonych sytuacjach i jej punkt widzenia na różne sprawy, tzn. okazać jej EMPATIĘ.