Zwiń menu

INFORMACJA NA TEMAT KSIĄŻEK: „PRIOTEORIA W ZASTOSOWANIACH” I „SEDNO”, AUTOR JEAN-MARC KANIA
(17 październik 2014 r.)

Pan Profesor JEAN-MARC KANIA 13 października br. zamieścił na mojej stronie post, w którym podaje informacje na temat swoich dwóch książek:

 1. PRIOTEORIA W ZASTOSOWANIACH”.

 2. SEDNO”.

Nie zmam tych książek, w internecie znalazłam tylko ogólne informacje na ich temat.

Skopiowałam informacje dotyczące prioteorii:

 • „umożliwia dokonywanie optymalnych wyborów”;

 • „zwiększa wiedzę niezbędną w zrozumienia zachowań ludzkich”;

 • „umożliwia bardziej efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim”;

 • „zwiększa efektywność prowadzenia negocjacji”;

 • „umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanej wiedzy”;

 • „zwiększa komunikatywność w życiu osobistym i zawodowym”;

 • „sprawia, że decyzje są bardziej świadome i dostosowane do sytuacji”;

 • „wskazuje właściwy kierunek działania w zarządzaniu firmą”;

 • „zastosowanie zasad PRIOTEORII daje możliwość rozwiązania każdego problemu spotykanego w życiu codziennym (...)”.

Podzielę się ogólnymi refleksjami.

CHARAKTERYZUJĄC TEORIĘ SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH MARIANA MAZURA, WYMIENIŁABYM WSZYSTKIE ZACYTOWANE WYŻEJ CECHY PRIOTEORII.

Badania z różnych dziedzin stanowią empiryczny dowód potwierdzający słuszność obydwu tych teorii. Czy bliższa ich analiza potwierdzi ich podobieństwa?

Spis treści książki „SEDNO” wskazuje, że jest to niezmiernie interesująca (ponad 500-stronicowa) książka, w której zakres poruszanych problemów jest wyjątkowo szeroki. Ponieważ w mojej (ponad 500-stronicowej) książce „TEORIA PRACY” zagadnieniu ludzkich potrzeb poświęciłam szczególną uwagę, chętnie zapoznam się z ujęciem potrzeb człowieka przez Pana prof. Jeana-Marca Kanię.

Czy sedno opracowanej przeze mnie koncepcji potrzeb sterowniczych człowieka jest zbieżne z sednem ujęcia potrzeb człowieka w książce „SEDNO”?