Zwiń menu

CZYM RÓŻNI SIĘ SYSTEMOWA KONCEPCJA CZŁOWIEKA OD KONCEPCJI PSYCHOLOGICZNYCH? (3 październik 2014 r.)

SYSTEMOWA KONCEPCJA CZŁOWIEKA, opierająca się na teorii systemów autonomicznych Mariana Mazura m.in.:

  • pozwala odpowiedzieć na pytanie „jaki jest człowiek w rzeczywistości?”;

  • uzasadnia fakt, że człowiek podobnie jak system autonomiczny m u s i posiadać właściwości/cechy niezależne od oddziaływań otoczenia, które chronią go przed wpływami niekorzystnymi a nawet zagrażającymi jego egzystencji – te cechy to stałe indywidualne cechy osobowości;

  • pozwala rozpatrywać osobowość jako zespół stałych indywidualnych cech osobowości i cech zmiennych, umożliwia wyróżnienie tych dwóch grup cech.

Przestudiowanie wielu książek psychologicznych, pozwoliło mi stwierdzić, że

PSYCHOLOGICZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA m.in.:

  • usiłują odpowiedzieć na pytanie „jaki powinien być człowiek?”;

  • każda z tych koncepcji szkicuje swój własny obraz człowieka, będący zbiorem „pobożnych” życzeń nie mających nic wspólnego z obiektywnymi faktami;

  • nie rozróżniają zmiennych cech człowieka od jego stałych indywidualnych cech osobowości;

  • żaden z autorów tych koncepcji nie przyznał, że człowiek ma cechy (chociażby jedną cechę), które nie ulegają zmianie pod wpływem oddziaływań otoczenia (np. w procesie wychowania);

  • wszyscy podzielają pogląd, że pod wpływem oddziaływań zewnętrznych wszystkie cechy osobowości człowieka mogą ulec zmianie – przyznają, że jedne łatwiej a inne trudniej.