Zwiń menu

CO PRZEMAWIA ZA UZNANIEM CZŁOWIEKA ZA SZCZEGÓLNY PRZYPADEK SYSTEMU AUTONOMICZNEGO? (13 września 2014 r.)

Według prof. Mariana Mazura przemawia za tym to, że:

  • Człowiek ma zdolność sterowania otoczeniem i samym sobą – jest swoim własnym organizatorem oraz ma zdolność przeciwdziałania utracie zdolności sterowania;

  • Człowiek jest zdolny do utrzymywania się w równowadze funkcjonalnej pomimo zmian zachodzących w otoczeniu;

  • Człowiek dąży do utrzymywania swojej egzystencji;

  • Człowiek funkcjonuje/steruje się we własnym interesie, którym jest niedopuszczenie do takich zmian w jego strukturze, które nie pozwoliłyby utrzymać zdolności sterowania.

W następnym wpisie: implikacje dla osobowości człowieka wynikające z uznania go za przypadek szczególny systemu autonomicznego.