Zwiń menu

CO W RECENZJI MOJEJ KSIĄŻKI „TEORIA PRACY” NAPISAŁ PROFESOR STEFAN M. KWIATKOWSKI? (11 marca 2014 r.)

Prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, jako jeden z bardzo niewielu polskich humanistów, docenił zaprezentowane w mojej książce „Teoria pracy” ujęcie systemowe, interdyscyplinarność, usytuowanie badanej problematyki w ramach nowocześnie rozumianej cybernetyki oraz to, że opieram się na teorii systemów autonomicznych M. Mazura.

W recenzji mojej książki napisał między innymi:

  • „Właśnie i n t e r d y s c y p l i n a r n o ś ć jest szansą zbudowania podstaw teoretycznych pracy i wskazania implikacji dla pedagogiki pracy”;

  • pan profesor zwraca uwagę, że umiejscowiłam swoje rozważania w nurcie pedagogiki zorientowanej na pracę, jako wartość w życiu człowieka i pisze, że „Ten nurt jest zasilany osiągnięciami współczesnej psychologii, socjologii i filozofii, a całość sytuuje się w ramach nowocześnie rozumianej c y b e r n e t y k i”;

  • na temat koncepcji stałych indywidualnych cech osobowości pisze: „Jest to koncepcja autorska Jolanty Wilsz, opracowana zgodnie z teorią systemów autonomicznych Mariana Mazura”;

  • prof. S.M. Kwiatkowski w konkluzji recenzji mojej książki pisze: „jest to oryginalna propozycja wydawnicza, integrująca rozproszone wątki natury psychologicznej i pedagogicznej z ujęciem charakterystycznym dla analizy systemowej (...)”.

Powyższe cytaty profesora S.M. Kwiatkowskiego zamieszczone są w recenzji, która znajduje się na trzeciej stronie („Działania podejmowane w celu uzyskania tytułu profesora”) linku „Droga do stopni naukowych i tytułu”, na mojej stronie internetowej www.jolantawilsz.pl