Zwiń menu

INTERDYSCYPLINARNY CHARAKTER UJĘCIA SYSTEMOWEGO
(6 marca 2014 r.)

Uważam, że skuteczne funkcjonowanie zarówno w dziedzinie nauk technicznych, jak również w dziedzinie nauk humanistycznych wymaga ścisłego, logicznego i systemowego myślenia dzięki któremu można dostrzec zarówno poszczególne – interesujące nas elementy badanych systemów jak też zachodzące między nimi relacje.

„Ze względu na interdyscyplinarny charakter ujęcia systemowego może być ono stosowane w dyscyplinach tradycyjnych do analizy zjawisk i procesów rozważanych w tych dziedzinach. Wymaga to jednak umiejętności przechodzenia od wysokiego poziomu ogólności analizowanych zjawisk, czy problemów, do szczegółowych rozwiązań konkretnych problemów” – opinie taką wyraziłam w artykule nr 30 – zamieszczonym w linku „Publikacje do pobrania” na stronie internetowej www.jolantawilsz.pl