Zwiń menu

W rosyjskim naukowym teoretyczno-metodologicznym i historyczno-psychologicznym czasopiśmie, zatytułowanym: „Metodologia i historia psychologii” („Методология и история психологии”, 2018. Вып.4. ISSN 1819-2653), został opublikowany mój artykuł pt.: „МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАУЧНЫМ ТЕОРИЯМ ГУМАНИТАРНОЙ СФЕРЫ” (str. 101-110).
Napisanie tego artykułu zaproponował mi profesor Igor Karitsky.

Informację o ukazaniu się publikacji przesłał na mój e-mail w dniu 16 lipca br. prof. I. Karitsky – zastępca głównego redaktora czasopisma „Metodologia i historia psychologii”.

Prof. I. Karitsky na Facebooku w oficjalnej grupie czasopisma „Metodologia i historia psychologii” (Официальная группа журнала „Методология и история психологии”) w dniu 16 lipca br. napisał, że zostało opublikowane czwarte wydanie czasopisma „Metodologia i historia psychologii” („Вышел в свет выпуск 4 журнала «Методология и история психологии» за 2018 год. И.Н.Карицкий”).

Zamieszczone niżej zdjęcia pobrałam z czterech załączników dołączonych do przesłanego mi e-maila.

Библиотека журнала „Методология и история психологии”:
http://mhp-journal.ru/rus/Library

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage