Zwiń menu

Udział Jolanty Wilsz w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: „EDUKACJA ELIT XXI WIEKU”, nt.: „Wymienialność elit w systemie demokratycznego państwa prawa”, Zakopane 15-17 listopada 2017 r.

Organizator konferencji: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „UWARUNKOWANIA PROSPOŁECZNYCH ZACHOWAŃ ELIT – UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage