Zwiń menu

CZY ZNAJOMOŚĆ STEROWNICZEGO MECHANIZMU PSYCHIKI JEDNOSTKI STANOWI WARUNEK POZNANIA PRZYCZYN JEJ ZACHOWAŃ? (27 października 2017 r.)

 

Zapraszam Państwa do przeczytania mojego artykułu pt.: „ZNAJOMOŚĆ STEROWNICZEGO MECHANIZMU PSYCHIKI JEDNOSTKI JAKO WARUNEK POZNANIA PRZYCZYN JEJ ZACHOWAŃ”, który jest zamieszczony na stronie http://www.jolantawilsz.pl/publikacje-do-pobrania w linku: „Publikacje do pobrania” numer 45.

Artykuł ten został oddany do druku organizatorom XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego nt.: „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcia Interdyscyplinarne”, który odbył się w Kielcach w dniach 21-22 października 2017 roku. Moje wystąpienie na tym Kongresie oparłam na zamieszczonym artykule. 

W artykule omówiłam następujące zagadnienia:

 • Uzasadniłam konieczność ujęcia interdyscyplinarnego problemów rozwiązywanych w nauce.

 • Zaprezentowałam opinie na temat zachowań człowieka, na temat jego mózgu oraz wzajemnych związków zachodzących między nimi, wypowiadane przez specjalistów z dziedziny neuropsychologii.

 • Sformułowałam uwagi mówiące o przyczynach niezadowalającego stanu tej dziedziny nauki.

 • Zaproponowałam wykorzystanie teorii systemów autonomicznych do wyjaśnienia procesów psychicznych zachodzących w człowieku, określenia czynników determinujących zachowania człowieka oraz wpływu mózgu na te zachowania.

 • Omówiłam reguły funkcjonowania systemu autonomicznego.

 • Udzieliłam odpowiedzi na pytanie: Co wpływa na zachowania człowieka traktowanego jako szczególny przypadek systemu autonomicznego?

 • W zakończeniu wskazałam na interesujące kierunki dalszych badań nad zależnością stałych indywidualnych cech osobowości człowieka w dziedzinie funkcji intelektualnych od właściwości jego mózgu oraz nad zależnością zachowań człowieka od stałych indywidualnych cech osobowości człowieka w dziedzinie stosunków interpersonalnych.

Artykuł składa się z pięciu następujących rozdziałów:

 1. Wstęp – uzasadnienie konieczności ujęcia interdyscyplinarnego problemów rozwiązywanych w nauce (s. 1 – 4).

 2. Co na temat mózgu i zachowań mówi neuropsychologia? (s. 4 – 9).

 3. Reguły funkcjonowania systemu autonomicznego (s. 9 – 15).

 4. Co wpływa na zachowania człowieka traktowanego jako system autonomiczny? (s. 15 – 18).

 5. Zakończenie – wskazanie kierunków dalszych badań (s. 18 – 19)

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage