Zwiń menu

Udział Jolanty Wilsz w XX Kongresie Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego nt.: „MÓZG – JĘZYK – ZACHOWANIE. UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”, Kielce 21-22 października 2017 r.

(23 października 2017 r.) 

Organizatorzy kongresu:

  • POLSKIE TOWARZYSTWO NEUROLOGICZNE;

  • WYDZIAŁ LEKARSKI I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH;

  • WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KIELCACH;

  • FUNDACJA „PONAD …”

MIEJSCE OBRAD: Hotel Kongresowy w Kielcach

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „ZNAJOMOŚĆ STEROWNICZEGO MECHANIZMU PSYCHIKI JEDNOSTKI JAKO WARUNEK POZNANIA PRZYCZYN JEJ ZACHOWAŃ”.
Moje wystąpienie umieszczone zostało w SESJI PLANARNEJ (część trzecia).

Kongres był wydarzeniem naukowym o randze światowej, uczestniczyło w nim wielu gości zagranicznych.
Po pierwsze, już sam Kongres był jubileuszowy, bo dwudziesty; po drugie, w bieżącym roku mija dwadzieścia pięć lat od utworzenia PTNeuro; po trzecie, piętnaście lat temu ukazał się pierwszy tom „Acta Neuropsychologica” – oficjalnego czasopisma Towarzystwa; po czwarte i najważniejsze, w tym roku jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej i zawodowej obchodzi Prof. zw. dr hab. Maria M. Pąchalska, założyciel i od dwudziestu pięciu lat Prezes PTNeuro, założyciel i od piętnastu lat Redaktor Naczelny „Acta Neuropsychologica”, znana w kraju i na świecie uczona w dziedzinie neuronauk, wrażliwa humanistka, nauczyciel akademicki. Wyrażając swój szacunek i uznanie, Kongres ten został zadedykowany właśnie Pani Profesor.

Przewodnicząca Komitetu Naukowego Kongresu Pani prof. zw. dr hab. Maria M. Pąchalska oraz Organizatorzy Kongresu zaprosili mnie na kolejny XXI Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, który odbędzie się w przyszłym roku w Krakowie.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage