Zwiń menu

Udział Jolanty Wilsz w XV MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ nt.: „EDUKACJA – TECHNIKA – INFORMATYKA, Rzeszów, 26-27 wrzesień 2017.

(28 września 2017 r.)

Organizator konferencji: Uniwersytet Rzeszowski, Zakład Dydaktyki Ogólnej i Systemów Edukacyjnych Wydziału Pedagogicznego

Tytuł wystąpienia Jolanty Wilsz: „IMPLIKACJE DLA SYSTEMU EDUKACYJNEGO WYNIKAJĄCE Z MECHANIZMÓW DEREJESTRACJI I DETRAKCJI INFORMACJI”

Oficjalna część konferencji: zdjęcia 1 – 7.
Zwiedzanie wydziału Biologiczno-Rolniczego: zdjęcia 8 – 10.
Uroczysta kolacja: zdjęcia 11 – 13.