Zwiń menu

JAKIE OSOBY POWINNY SPRAWOWAĆ WŁADZĘ W INTERESIE OBYWATELI? – interpretacja cybernetyczna
(1 września 2017 r.)

Profesor BRUNON HOŁYST w kwestii uniwersalnych wartości odnoszonych do rządzących wypowiada się następująco:

 • „Obywatele mają prawo być rządzeni przez wyjątkowo mądrych ludzi. Ich wysoki poziom intelektualny i moralny powinien być gwarancją dobrobytu narodu.

 • Rząd powinien stworzyć obywatelom warunki dobrej egzystencji materialnej i psychicznej”.

Władzę powinny sprawować osoby znajdujące się w najwyższej hierarchii społecznej, wyróżniające się pod względem intelektualnym, które – jak pisze doktor GRACJANA DUTKIEWICZ – „poprzez przypisywane im zalety, mądrości czy cnoty i o wybitnych cechach osobistych, są w stanie podołać problemom współczesności i przezwyciężyć narastające kryzysy”.

CO POWINNO CECHOWAĆ RZĄDZĄCYCH?
Władzę w interesie obywateli powinny sprawować właściwe osoby:

 • osoby, które będą dbały o interes społeczny;

 • najlepiej, aby były to osoby, których interes własny jest zgodny z interesem społecznym;

 • osoby te powinny umieć mądrze/optymalnie dysponować mocą socjologiczną społeczeństwa, by zaspokajać jego najważniejsze potrzeby, niedopuszczalne jest by „zagarniały” ją dla siebie;

 • osoby, które obejmują władzę powinny posiadać moc socjologiczną, którą uczciwie uzyskały/zarobiły dzięki własnej pracy, przedsiębiorczości, inteligencji, kreatywności, własnej aktywności itd., gdyż będzie to gwarantowało, że dążenie do zdobycia mocy socjologicznej nie będzie główną przyczyną sprawowania przez nie władzy;

 • osoby, które chcą być u władzy, dlatego by pokazać własną skuteczność w innym obszarze działania, niż dotychczas;

 • osoby, które będą sprzyjały rozwojowi członków społeczeństwa, rozszerzaniu, a nie zawężaniu ich horyzontów;

 • osoby o wysokim poziomie intelektualnym, co pozwoli im podejmować optymalne decyzje;

 • osoby o wysokim poziomie osobowości, dzięki czemu będą zachowywały się kulturalnie;

 • osoby o dużej tolerancji, dzięki której będą akceptowały innych ludzi, bez względu na ich poglądy i preferencje;

 • osoby, które cechuje empatia, ze względu na bezkonfliktowe relacje interpersonalne, zrozumienie i życzliwość okazywaną ludziom na rzecz, których działają;

 • osoby przy władzy, jeśli nawet same są „wyznawcami” jakiejś ideologii, nie powinny jej nachalnie narzucać obywatelom; należy liczyć się z tym, że może to być bardzo prawdopodobne, bo jak zauważa profesor JANUSZ SZTUMSKI: niewątpliwie elity ideologów należą „do elit ludzi «natchnionych», czy też «nawiedzonych»” – co, jak pokazała historia jest niebezpieczne.

Z czterdziestu ośmiu praw władzy sformułowanych przez ROBERTA GREENEA – autora książki pt.: „48 praw władzy”, wynika, że osoba mająca duże poczucie zasad, prostolinijna, uczciwa, szczera, mówiąca prawdę, itd. – nie znajdzie się u władzy, a jeśli w jakiś sposób, zawdzięczając to manipulacjom innych osób (które liczą, że wykorzystają ją do realizacji swych celów), uzyska władzę – nie utrzyma się u władzy, jeśli będzie zdana na siebie samą.
Tak więc chociaż każdy obywatel chciałby, aby przy władzy byli ludzie uczciwi, przestrzegający prawo, czyli ludzie o emisyjności zerowej albo zbliżonej do niej, to nie „zagrzeją” oni długo miejsca na „stołku”, gdyż nie będą w stanie rozszyfrować intencji osób manipulujących nimi.
Jak wynika z praw Greenea, przy władzy mogą utrzymać się manipulanci, krętacze, ludzie bezwzględni, tacy, którzy są zdolni do mistyfikacji, udający przyzwoitych.

Wypływa z tego następujący wniosek: CZŁONKOWIE SPOŁECZEŃSTWA, ABY UMIEĆ ROZSZYFROWAĆ INTENCJE RZĄDZĄCYCH I NIE ULEGAĆ MANIPULACJI Z ICH STRONY POWINNI POSIADAĆ WIEDZĘ O STEROWANIU.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage