Zwiń menu

JAKIE OPINIE NA TEMAT WPŁYWU EMOCJI NA PODEJMOWANE DZIAŁANIA WYRAŻAJĄ SPECJALIŚCI? (14 lipca 2017 r.)

Niektóre sytuacje wymagają podjęcia błyskawicznej decyzji, konieczna jest natychmiastowa reakcja, często bez możliwości poszukiwania logicznych zależności między dostrzeżonymi przyczynami i skutkami, ani bez możliwości wnikliwej analizy chociażby najważniejszych aspektów sytuacji. Wówczas zadajemy sobie pytanie jak się zachować:

 • Czy podjąć decyzję emocjonalną, czy powstrzymać się od jej podjęcia?

 • Czy decyzję emocjonalną weryfikować „wskazaniami” rozumu?

CO NA TEMAT EMOCJI MÓWIĄ SPECJALIŚCI – AUTORZY PUBLIKACJI O EMOCJACH?

 • BRIAN PARKINSON: „stany emocjonalne informują o potrzebie odpowiedniego działania (…). Psychologia oparta jedynie na koncepcji przetwarzania informacji nigdy nie przekaże nam całej prawdy o człowieku”;

 • DARIUSZ DOLIŃSKI: „emocja jest subiektywnym stanem psychicznym uruchamiającym priorytet dla związanego z nią programu działania. Jej odczuwaniu towarzyszą zwykle zmiany somatyczne, ekspresje mimiczne i pantomimiczne oraz zachowania”;

 • DAVID R. CARUSO, PETER SALOVEY: „emocje są nie tylko ważne, ale absolutnie konieczne do podejmowania dobrych decyzji, wykonywania właściwych działań w celu rozwiązywania problemów, radzeniu sobie ze zmianami i odnoszenia sukcesów”;

 • JÓZEF KOZIELECKI: „emocje wpływają na życie jednostek i zbiorowości. Pobudzają do podjęcia działania, ukierunkowują je i decydują o wytrwałości w dążeniu do celu (...), zacieśniają pozytywne więzy międzyludzkie lub pozwalają zachować dystans wobec spraw i osób demonstrujących wrogość. Często aktywizują działania prospołeczne”;

 • PAULA M. NIEDENTHAL, SILVIA KRAUTH-GRUBER, FRQANÇOIS RIC: „emocje pomagają poszczególnym osobom zachować spójność w grupach społecznych, pomagają określić priorytety w relacjach międzyludzkich, sygnalizują jednostce stan, w jakim znajduje się jej środowisko, a środowisku – stan emocjonalny i motywacyjny jednostki doświadczającej emocji. Mogą motywować również działania adaptacyjne u tego, kto ich doświadcza. Ponadto komunikowanie emocji może wywołać zachowania adaptacyjne także u tej osoby, która je odbiera”;

 • KATARZYNA STASIUK, DOMINIKA MAISON: „umiejętność rozpoznawania własnych emocji, ich komunikowania, ale równocześnie kontrolowania, a przede wszystkim adekwatnego odczytywania emocji u innych osób z otoczenia, jest ogromnie ważna w interakcji z innymi ludźmi”;

 • JOLANTA WILSZ: „im większa intensywność emocji, tym ich wpływ na działania człowieka szybszy i silniejszy. Emocje mogą działania wzmacniać, jeśli na przykład już pierwsze efekty działań wywołują emocje przyjemne, kolejne działania są intensywniejsze, natomiast emocje przykre blokują działania, spowalniają je i osłabiają ich siłę”;

 • KEITH OATLEY, JENNIFER M. JENKINS: „emocje nie tylko wpływają na zmianę gotowości, lecz także pobudzają do poszukiwania możliwych planów działania; zmieniając organizację poznawczą, pomagają kierować tym poszukiwaniem”; „centralnym aspektem emocji jest zmiana w gotowości do działania, która daje pierwszeństwo jednym celom i planom przed innymi oraz pośredniczy w relacjach społecznych”;

 • JAMES R. AVERILL: „jeśli wyrażanie danej emocji w jakimś kontekście będzie funkcjonalne, to zahamowanie jej ekspresji w tym samym kontekście będzie afunkcjonalne lub wręcz dysfunkcjonalne”;

 • BOLESŁAW RAFAŁ KUC, JOANNA MARIA MOCZYDŁOWSKA: „coraz głębsza wiedza o sferze emocjonalnej i jej znaczeniu w życiu osobistym i zawodowym podważą przekonanie, że wysokie IQ wystarczy, by odnieść sukces”. (…) obserwowano zdolne i wybijające się umysły, które nie radziły sobie w życiu codziennym, w kontaktach międzyludzkich. Na tej podstawie przyjęto, że emocje odgrywają ogromna rolę w środowisku pracy”.

Planuję przygotować kolejne wpisy na temat EMOCJI, gdyż jestem przekonana, że lepsze ich zrozumienie powinno przyczynić się do polepszenia własnej egzystencji i uczynienia relacji interpersonalnych bezkonfliktowymi.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage