Zwiń menu

TYTUŁ WYSTĄPIENIA JOLANTY WILSZ ZGŁOSZONEGO NA X MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ ORGANIZOWANĄ PRZEZ NARODOWY UNIWERSYTET LOTNICTWA W KIJOWIE W DNIACH 25-26 MAJA 2017 ROKU (2 czerwca 2017 r.)

Pan profesor Николай Бастун z Instytutu Psychologii im. G. S. Kostiuka Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie skierował do mnie następujące ZAPROSZENIE:
Я хотел бы обратиться к Вам с таким предложением. Мои коллеги из Киевского Авиационного университета организовывают конференцию по инженерной психологии. Их заинтересовала тематика Ваших исследований, и они были бы очень рады, если бы Вы согласились принять участие в этой конференции.

Prof. Николай Бастун przesłał mi informację o tej konferencji (ZDJĘCIE 2).

Przyjęłam zaproszenie i wysłałam tekst wystąpienia oraz kartę zgłoszenia udziału w konferencji.
Tytuł mojego wystąpienia: „KOMUNIKOWANIE SIĘ OSÓB W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZE WZGLĘDU NA ICH STAŁE INDYWIDUALNE CECHY OSOBOWOŚCI”.

Otrzymałam ODPOWIEDŹ:
Большое спасибо за Ваше согласие принять участи в конференции! Ваши материалы мы переведём. Как только будет готово, мы вышлем Вам готовую программу и материалы конференции.

Tytuł mojego wystąpienia w języku ukraińskim brzmi: „КОМУНІКАЦІЯ МІЖ ЛЮДЬМИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ В КОНТЕКСТІ СТАЛИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ РИС ОСОБИСТОСТІ”.

Cytuję fragment mojego tekstu wysłanego do organizatorów konferencji w dniu 1 maja br.:
„Dla mnie zaszczytem jest uczestnictwo w tak prestiżowej interdyscyplinarnej konferencji, jaką jest konferencja organizowana przez Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie.

Godne najwyższego uznania jest wyeksponowanie przez organizatorów konferencji znaczenia problemów psychologicznych dotyczących ludzi, którzy w pracy narażeni są na ciągłe ryzyko i stres”.

Pan profesor Николай Бастун w dniu 30 maja napisał do mnie, że organizatorzy Konferencji: „организаторы (прежде всего Любовь Помыткина, заведующая кафедрой авиационной психологии) очень благодарны Вам за участие и за присланные материалы”.

ZDJĘCIE 1 – logo Narodowego Uniwersytetu Lotniczego.
ZDJĘCIE 2 – informacja o konferencji.
ZDJĘCIE 3 – pierwsza strona programu konferencji.
ZDJĘCIE 4 – program sekcji ósmej, w której zamieszczone zostało moje wystąpienie.
ZDJĘCIE 5 – pierwsza strona mojego artykułu (na stronach od 14 do 20) zamieszczonego w monografii zatytułowanej: „АВІАЦІЙНА ТА ЕКСТРЕМАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ У КО-НТЕКСТІ ТЕНОЛОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ”.
ZDJĘCIE 6 – logo National Aviation University Educational Scientific Humanitarystka Institute.

Jeśli organizatorzy zaproszą mnie na kolejną konferencję organizowaną przez Narodowy Uniwersytet Lotnictwa w Kijowie, to będzie mi bardzo miło uczestniczyć w niej osobiście.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage