Zwiń menu

CO WYNIKA Z FAKTU, ŻE KAŻDY MA W KIESZENI URZĄDZENIE ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO CAŁEJ WIEDZY LUDZKOŚCI? (14 kwietnia 2017)

Fundacja Po.Int. w dniu 7 kwietnia 2017 roku na swojej stronie internetowej zamieściła bardzo ciekawy artykuł pana Jarosława Hryszko o wielu interesujących wątkach:

 • PIERWSZY z nich dotyczący eksperymentu, który przeprowadził na myszach profesor John Calhoun. W komentarzu, który zamieściłam pod tym artykułem na stronie Fundacji Po.Int. dotyczył cybernetycznej interpretacji zachowania myszy poddanych eksperymentowi.

 • DRUGI wątek dotyczący pracy dziś i w przyszłości oraz konieczności zapewnienia wszystkim wartościowej pracy.

 • TRZECI wątek dotyczący tego, co wynika z faktu, że każdy ma smartfona w kieszeni.

 • CZWARTY wątek przedstawiający futurologiczną wizję pracy w przyszłości, autor sparafrazował tytułem swego artykułu: „PRACA CZEKA W GWIAZDACH”.

Tytuł mojego postu odnosi się do wątku TRZECIEGO.
Pan Jarosław Hryszko przytoczył słowa internauty zamieszczone na jednym z anglojęzycznych forów: „Żyjemy w czasach, gdy każdy z nas ma w kieszeni urządzenie zapewniające dostęp do całej wiedzy ludzkości. Dzięki niemu, każdy z nas, gdyby tylko poświęcił trochę wysiłku, mógłby stać się wybitnym inżynierem, matematykiem, fizykiem, chemikiem, biologiem; mógłby dokonać niesamowitych odkryć czy znaleźć lekarstwo na raka. Tymczasem jedyne, do czego go używamy, to oglądanie filmów ze śmiesznymi kotkami”.

DLACZEGO LUDZIE NIE WYKORZYSTUJĄ INFORMACJI I WIEDZY, DO KTÓREJ MAJĄ DOSTĘP?
Niestety NIE KAŻDY Z NAS, gdyby tylko poświęcił trochę wysiłku, mógłby stać się wybitnym inżynierem, matematykiem, fizykiem, chemikiem, biologiem; mógłby dokonać niesamowitych odkryć czy znaleźć lekarstwo na raka. Dlaczego tak jest? Dzieje się tak ponieważ by być wybitnym w jakiejkolwiek dziedzinie trzeba mieć do tego odpowiednie osobowościowe predyspozycje, głównie intelektualne (przede wszystkim TALENT w tej dziedzinie i JAK NAJWIĘKSZĄ PRZETWARZALNOŚĆ). Ponadto należy mieć wykształcenie z dziedzinie swej działalności i bezustannie nabywać/uzupełniać wiedzę z jej zakresu.

Peter F. Drucker – wybitny specjalista w dziedzinie zarządzania, którego świat biznesu Ameryki i Japonii uważa za ojca swoich sukcesów uważa, że „Jednym a w każdym razie głównym źródłem dobrobytu w naszych czasach jest informacja i wiedza”. Nie kwestionując słuszności jego słów powiedziałabym, że głównym źródłem dobrobytu w naszych czasach i w przyszłości są UMIEJĘTNOŚCI POZWALAJĄCE PRZETWARZAĆ INFORMACJE I WIEDZĘ I WYTWARZAĆ NA ICH BAZIE NOWE INFORMACJE I WIEDZĘ. Potrzebne jest do tego sprawne „narzędzie” do ich przetwarzania, czyli mózg ludzki o doskonałych właściwościach. Wartość tego, co wytworzy mózg jest funkcją dwóch grup czynników:
I – właściwości narzędzia do przetwarzania informacji, czyli mózgu ludzkiego, którego nie zastąpi komputer, który może pełnić jedynie funkcje wspomagające;
II – „wsadu” czyli tych informacji i wiadomości, które zostaną tam dostarczone, albo te które odnajdziemy/odbierzemy/wyszukamy.

Na pytanie: Dlaczego ludzie nie wykorzystują wiedzy, do której mają dostęp? Odpowiem: Ludzie nie wykorzystują dostępnej im wiedzy wówczas, kiedy nie mają umiejętności pozwalających im przetwarzać dostępne informacje oraz wiedzę i wytwarzać na ich bazie nowe własne informacje i nową wiedzę. Dzięki tym umiejętnościom ludzie będą umieli między innymi:

 • wykorzystywać wiedzę do rozwiązywania globalnych problemów;

 • operować informacjami (wyszukiwać, selekcjonować, analizować, przechowywać je);

 • szybko przetwarzać dużą ilość informacji;

 • tworzyć informacje własne;

 • wykorzystywać przetwarzane informacje;

 • dokonywać syntezy;

 • efektywnie komunikować się;

 • podejmować innowacyjne działania, wymagające przedsiębiorczości intelektualnej;

 • być niezależnymi i samodzielnymi;

 • samodzielnie podejmować decyzje;

 • formułować problemy i poszukiwać ich rozwiązań;

 • odpowiednio reagować w nieprzewidzianych sytuacjach;

 • przystosowywać się do zmian;

 • myśleć elastycznie;

 • oderwać się od powszechnie obowiązujących schematów.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage

https://fundacjapoint.pl/2017/04/praca-czeka-w-gwiazdach/