Zwiń menu

OPINIE NA TEMAT PSYCHOLOGII (24 listopada 2013 r.)

  • psychologia przeżywa głęboki kryzys (Augustyn Bańka – polski psycholog)

  • brak jasnego przedmiotu badań (Hans Jürgen Eysenck – psycholog angielski niemieckiego pochodzenia, badacz i teoretyk osobowości)

  • eksperymentalne metody i pojęciowy zamęt (Ludwig Wittgenstein filozof – austriacki zajmujący się głównie: językiem i logiką oraz filozofią umysłu i matematyki)

  • bardziej sztuka niż nauka (James Hillman psycholog amerykański)

Opinie zamieszczone są na stronach 11-12 w publikacji 32 zamieszczonej w linku „Publikacje do pobrania” na stronie internetowej www.jolantawilsz.pl