Zwiń menu

JAKIE ZAGADNIENIA WYJAŚNIA CYBERNETYCZNA TEORIA SYSTEMÓW AUTONOMICZNYCH? (29 grudzień 2017 r.)

Reguły funkcjonowania systemu autonomicznego opracowane przez profesora Mariana Mazura w teorii tego systemu dostarczają między innymi informacji na temat:

 • osobowości człowieka, na którą składają się jego stałe indywidualne cechy osobowości i cechy zmienne – cechy te pełnią te same funkcje, które w systemie autonomicznym pełnią stałe i zmienne właściwości sterownicze;

 • pragnień, dążeń, potrzeb, motywacji a także emocji odczuwanych przez człowieka;

 • ludzi, z którymi relacja (w odniesieniu do konkretnej sytuacji) będzie zadowalająca i bezkonfliktowa;

 • prawidłowego przebiegu procesu komunikowania się osób będących we wzajemnej relacji;

 • wpływu emocji na zachowania człowieka;

 • zakresu możliwych przystosowań się człowieka do niekorzystnych dla niego sytuacji;

 • podejmowanych przedsięwzięć sprzyjających rozwojowi człowieka;

 • sytuacji, które są dla człowieka najodpowiedniejsze, ze względu na jego wewnętrzną strukturę, zgodne z jego interesem własnym, które przywracają mu równowagę funkcjonalną i wywołują u niego emocje pozytywne, zadowolenie i radość;

 • sytuacji nieodpowiednich dla człowieka, zagrażających jego interesowi własnemu, naruszających podmiotowość, zaburzających równowagę funkcjonalną, które wywołują
  u niego emocje negatywne, niezadowolenie i frustrację.

W NOWYM 2018 ROKU ŻYCZĘ WSZYSTKIM CZYTELNIKOM MOICH POSTÓW BEZKONFLIKTOWEGO FUNKCJONOWANIA WE WSZELKICH SYTUACJACH

Uprzejmie informuję, że w związku z podjęciem decyzji o zaangażowaniu się w bardzo interesujący dla mnie PROJEKT NAUKOWY, zawieszam regularne zamieszczanie wpisów na tej stronie.
Dziękuję WSZYSTKIM OSOBOM, które czytały i komentowały moje wpisy za aktywność naukową.

Zbiór wszystkich publikacji dostępny na stronie: http://www.jolantawilsz.pl/tresci-zamieszczone-na-fanpage